Preskočiť na obsah

Spolky a organizácie


Spolky a organizácie, ktoré pôsobia v obci:

Klub dôchodcov

Červený kríž

Únia žien

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Slovenský zväz chovateľov základná organizácia Trenčianska Turná II

Slovenský zväz telesne ťažko postihnutých v Trenčianskej Turnej

Záhradkár

Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Turná

Šport

Kultúra