Preskočiť na obsah

Kalendár podujatí


Plán kultúrno-spoločenských  podujatí  - rok 2017

Mesiac

deň

organizácia

Akcia

Január

21.01.

Piaristické gymnázium

ples

 

31.01.

ZŠ s MŠ

karneval - akcia zrušená

Február

04.02.

 

ples - akcia zrušená

 

 

 

 

 

25.02.

OBEC

Zabíjačka, maškarný bál, pochovávanie basy

Marec

 

 

Obnova ľudových tradícií - páračky

Apríl

01.04.

Letecko-modelársky klub

Veľkonočný pohár

 

09.04.

Trenč. osvetové stredisko

Regionálna prehliadka  folklórnych súborov

 

16.04.

TJ Slovan

Tanečná zábava

 

 

OBEC

Stavanie mája

Máj

12.,13.,14.05.

FS Štvorlístok

Stretnutie priateľov

 

14.05.

 MŠ

Deň matiek

Jún

 

 

Deň otcov – športový deň

 

 

 

Hamrani na Háji

 

30.06.

Ukončenie školského r.

Júl

05.07.

 

Stretnutie pri kríži

 

22.07.

OBEC

Turnianske  dni

august

26.08.

DHZ

II. ročník súťaž

Júl - August

 

OBEC

Kultúrne  leto

September

05.09.

ZŠ s MŠ

Začiatok školského roka

Október

06. - 08.10.

ZO SZ chovateľov II.

Výstava „vtáčí svet“

 

20.10.

OBEC

„Úcta k starším“

November

11.11.

DHZ

Hodová zábava

 

12.11.

ZŠ s MŠ

Lampiónový sprievod

 

25.11.

DLMF

Katarínska zábava

December

02.12.

Letecko-modelársky klub

Mikulášsky pohár

 

05.12.

OBEC

Mikuláš

 

10.12.

Vianočný koncert

 

15.12.

OBEC

Vianočné posedenie

 

17.12.

FS Štvorlístok

„Štedrá večera“

 

 

 

Stretnutie pri adventnom venci

 

26.12.

TJ Slovan

Štefanská zábava