Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Druhá nedeľa v cezročnom období - 14. január 2018

Liturgický kalendár:
Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Streda: Spomienka sv. Antona, opáta
Piatok: detská sv.omša, nácvik spevu o 17:00 v Katolíckom dome
Nedeľa: Tretia v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší

Pondelok 17:30 +Štefan Sivák, Anna a ich deti
Utorok 17:30 +Ján, Katarína, súrodenci a rodičia
Streda 7:00 na úmysel kňaza
Štvrtok 17:30 +Zuzana, Štefan a rodičia z oboch strán
Piatok 18:00 +Štefan Ježík a rodičia z oboch strán
Sobota 7:30 za členov ruže Heleny Kadákovej
Nedeľa 7:30 +Ján a jeho rodičia; za farníkov
          10:30 +Ján Divinec, Mária a Ján Mikuloví

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 401 – 450

Milodary: z upratovania 65€, z krstu 100€, ruža Dagmar Martinkovej 105€, Heleny Kadákovej 100€, Anny Ježíkovej 100€ a Marty Koláčkovej 140€. Darcom Pán Boh zaplať!

V Prešove sa v dňoch 26. – 29. júla 2018 uskutoční Národné stretnutie mládeže P18. Prihlasovanie na toto podujatie začína už 18.1. 2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie info na výveske kostola.

27.1. bude v Trenčíne benefičný ples na podporu Hospicu Milosrdných sestier. Viac na výveske.