Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána – 14. apríl 2019
Dnes o 14:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.


Liturgický kalendár:
Od dnes prežívame dni Veľkého týždňa!
Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok – utrpenie a smrť Pána, dodržíme prísny pôst a zdržanie sa mäsa
Sobota: Biela sobota – poklona v Božom hrobe a večerné slávenie Veľkonočnej vigílie
Nedeľa: Veľkonočná – slávenie Pánovho zmŕtvychvstania, bude farská ofera

Poriadok a úmysly svätých omší
(pozor na zmenu začiatkov sv.omší a obradov!)
Pondelok 7:00 +Alžbeta
Utorok 7:00 poďakovanie Pánu Bohu
Streda 18:30 +Margita, Štefan Majčíkoví a ich deti
Štvrtok 18:30 +Magdaléna Hrnčárová – 10.výročie a rodičia z oboch strán
Piatok 17:00 obrady Veľkého piatku
Sobota 20:00 +Jozefína a rodičia z oboch strán
Nedeľa 7:30 +kanonik Pavol Šadlák; za farníkov
          10:30 +Ľudoví Poruban – 3.výročie

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 401 – 450
Milodary: z upratovania 65€, viacerí bohuznámi spolu 100€. Darcom Pán Boh zaplať! Ďakujem pánovi Jánovi Ranincovi za stolárske práce – výroba sedačiek pre miništrantov, a pani Terézii Mikoláškovej
za čalúnenie. Ďakujem farníkom, ktorí prispeli k včerajšiemu pohosteniu kňazov.
Termíny eRko táborov na leto: 6.-9.ročník ZŠ 14.-20.júla Za hranicou známeho; 1.-5.ročník ZŠ
11.-17.augusta V krajine stratených príbehov – prihlášky sú na ľavom bočnom oltári! Odovzdať ich animátorom!
Krížovú cestu dnes majú na starosti mladí – prípravné stretnutie bude v sakristii o 13:30!
Po krížovej ceste ste pozvaní na Rozprávanie o dobrovoľníckom pobyte v Rwande očami našej farníčky Lucky. Po prezentácii budete môcť podporiť projekty Katolíckej charity kúpou výrobkov z afrických projektov.
Povzbudzujem vás k službe stráženia v Božom hrobe a k službe lektora počas Veľkonočného slávenia!
Poklona v Božom hrobe bude na Veľký piatok po obradoch do 20:00, na Bielu sobotu od 9:00 do 19:00.
Možnosti k sviatosti zmierenia v Trenčíne od dnes do utorka sú na výveske kostola.