Preskočiť na obsah

Farnosť


 Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

 Farské oznamy od 13.10. 2019 do 20. 10. 2019

28. nedeľa v období „cez rok“

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

PONDELOK

 

1500

1830

Féria

Pohrebná sv. omša† Ján, Mária, Janko, Katka, súrodenci a rodičia

UTOROK

1830

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

† v rodine Maludovej, Zakopajovej a Ličákovej

STREDA

700

Féria

Za zdravie a Božiu pomoc

ŠTVRTOK

1830

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

† Jozef, Katarína a deti Hulajoví

PIATOK

1830

Sv. Lukáša, evanjelistu

† Štefan, Mária a deti

SOBOTA

730

Panny Márie v sobotu

Za farnosť

NEDEĽA

 

730

1030

29. nedeľa v období „cez rok“† Helena Rástočná a rodičia † Ján, Anna, syn Ľudovít, Jozef, Milan a Anna

  1. PO - PI: 1/2 hod. pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
  2. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostola, potraviny do kuchyne.
  3. Z krstu Maríny Ježíkovej venovali 50,- € na kostol a 50,- € na opravu fary,  novomanželia Koníčkoví venovali 100,- € na kostol. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.
  4. Z upratovania venovali 35,- € na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.
  5. O upratovanie by som poprosil rodinné domy od čísla 801 do konca čísel domov.
  6. Stretnutie hudobníkov v piatok o 19.30 hod. na fare.
  7. eRko oznamy:

- v piatok 18.10. bude o 17.15 na fare spevko, 18.00 modlitba sv. ruženca s deťmi v kostole, 18.30 detská sv. omša

- stretko Veľkáči (stredoškoláci, vysokoškoláci) v piatok 18.10. po sv. omši o 19.15 na fare

- stretko Deti Božie (6.-9. roč. ZŠ) sobota 19.10. o 15.00 na fare 

8. Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša. Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.

9. Aj v tomto roku pripravila Pápežská nadácia ACN, u nás známa aj pod starším názvom Kirche in Not, medzinárodnú modlitebnú iniciatívu „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá už tradične bude prebiehať 18. októbra 2019 (na sviatok sv. Lukáša, evanjelistu). Bližšie informácie sú na nástenke.

 

                     Deti zeme vyjadrujú svoju lásku ružami.

               Pán však posiela ako znamenia svojej lásky tŕne.

 

 Sv. Terézia Avilská