Preskočiť na obsah

Farnosť


 Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

 

Farské oznamy od 1.12. 2019 do 8. 12. 2019

Prvá adventná nedeľa/ posviacka vencov

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

1730

Pondelok po 1. adventnej nedeli

† Michal, Katarína a deti

 

UTOROK

1730

Sv. Františka Xaverského, kňaza

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michaelu

 

STREDA

630

Roráty - Streda po 1. adventnej nedeli

† František Chorvát (1. výročie)

 

ŠTVRTOK

1730

Štvrtok po 1. adventnej nedeli

† Jozef a Jozefína Betákoví

 

PIATOK

1800

Prvý piatok – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

† Ján Danko

 

SOBOTA

630

Roráty – Fatimská sobota

† rodičia Schmidtoví

 

NEDEĽA

 

730

1030

Druhá adventná nedeľa

Za farnosť

† Monika

  1. Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom v kostole bude nasledovne:

PO - ST: 1/2 hod. pred sv. omšou

ŠT: 1 hod. pred sv. omšou

PI:  2 hod. pred sv. omšou.

PI: od 1600 hod. – adorácia Sviatosti oltárnej so záverečným požehnaním

  1. Sviatosť zmierenia pre chorých:

ŠT: o 930 hod. Domov sociálnych služieb PI: od 800 hod. po domoch.

  1. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  2. Z krstu Kristíny Santovej venovali 100,- € na kostol, z krstu Viktórie Rybovičovej venovali 50,- € na kostol, Bohu známi darcovia venoval 100,- € taktiež na kostol a ofera na kostol činila 906,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.
  3. Z upratovania venovali 70,-€ na kostol. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.
  4. O upratovanie by som poprosil rodinné domy od čísla 251 do 300.
  5. Oznamujem členom SSV, že podielové knihy za tento rok si môžu vyzdvihnúť u Ing. Drobného, č. d. 707.
  6. Od zajtra si môžete dať zapísať úmysly sv. omší na mesiac január a február 2020.
  7. Dnešným dňom nám začína adventné obdobie, kedy sa pripravujeme na slávny príchod Ježiša Krista na zem, a preto sa v tomto období nespieva Glória a kostol nesmie byť vyzdobený kvetmi.
  8.  eRko oznamy:

- Deti, ktoré majú záujem zúčastniť sa diecéznej sv. omše spojenej s vysielaním koledníkov Dobrej Noviny v Nitre 15.12., nech prinesú návratku s podpisom rodiča animátorom ešte dnes.  

- v piatok 6.12. bude o 17.00 spevko na fare, 18.00 detská sv. omša.

 

 

              Treba dokázať skutkami to, čomu veríš srdcom.

 

                                                                    Gennadij Marseillský