Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Piata pôstna nedeľa - 18. marec 2018
Po sv.omši je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Za milodary Pán Boh zaplať!
Dnes o 14:00 bude v kostole pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár:
Pondelok: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Piatok: detská sv.omša, nácvik spevu od 16:45 v Katolíckom dome,
krížova cesta od 17:30 v kostole
Nedeľa: Kvetná – nedeľa utrpenia Pána, prineste si jarné ratolesti

Poriadok a úmysly svätých omší
Pondelok 17:30 +Jozef Tomík, rodičia z oboch strán a Miroslav
Utorok 17:30 +František, Jarmila a ich rodičia
Streda 7:00 na úmysel kňaza
Štvrtok 17:30 +Ondrej, Magdaléna, Jozef, Ľudovít a Alžbeta Dankoví
Piatok 18:00 +Štefan Šulek, manželka Anna a ich deti
Sobota 7:30 za členov ruže Margity Trunkovej
Nedeľa 7:30 +Rudolf a Anna Pappoví
           10:30 +Jozef a Anna Lazoví; za farníkov

Čistenie kostola na budúci týždeň: č.d. 51 - 100
Milodary: z upratovania 65€, z krstu 20€. Darcom Pán Boh zaplať! Srdečne ďakujem farníčkam za umytie okien na farskej budove.
Farská sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou sa uskutoční v sobotu 24.3. od 9:00 do 11:00.
eRko stretko Ovečky aj Božie deti: v sobotu 24.3. o 15:00 na fare.
Veľkáči: v sobotu 24.3. o 17:00 na fare.
CPR v Trenčíne organizuje dnes - 18.3. o 16:00 v priestoroch na Farskej 12 tvorivé dielne k Veľkej noci.
V pondelok 19.3.o 17:00 sa v refektári Piaristického gymnázia koná prednáška Jozefa Mikloška
o Význame ranného detstva pre duševné zdravie. Počas prednášky bude zabezpečené stráženie detí.
Farníkov, ktorí môžu prijať sviatosti pred Veľkou nocou len doma, navštívim vo štvrtok 22.3. od 8:30 hod..
V noci zo soboty 24.3. na nedeľu 25.3. sa mení čas – posúvame hodiny o 1 hodinu dopredu!
V utorok 20.3. o 19:15 bude v Katolíckom dome „dospelácke stretko“.
Sviatosť manželstva chcú v Trenčianskych Tepliciach uzavrieť Peter Zlatoš z Trenčianskej Turnej
a Barbora Kulová z Trenčianskych Teplíc.
Na výveske kostola sú aj oznamy o výberových konaniach na funkciu riaditeľa katolíckych škôl v Trenčíne, tiež sú na výveske aj podrobné informácie o výsledku zbierky Dobrá novina.