Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É    O Z N A M Y
32. nedeľa v cezročnom období, hodová slávnosť – 12. november 2017
Po sv.omši je hodová ofera, za milodary Pán Boh zaplať!

Liturgický kalendár:
Piatok: Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, detská sv.omša nebude
Nedeľa: Tridsiata tretia v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší
Pondelok 17:30 +Ľudovít, rodičia a syn Peter
Utorok 17:30 +Ľudovít Beták a jeho rodičia
Streda 7:00 na úmysel kňaza
Štvrtok 17:30 +Jozef a rodičia
Piatok 17:30 za Božie požehnanie Jankovi a Jožkovi
Sobota 7:30 +Edita Haláková – 1. výročie
Nedeľa 7:30 +Martin, rodičia a Mária
           10:30 +Jozef Hulaj; za farníkov

Čistenie kostola na budúci týždeň: Hámry

Milodary: z upratovania 195€, bohuznámi z krstu 30€, z pohrebu 50€. Darcom Pán Boh zaplať! Srdečne ďakujem aj obetavým veriacim, ktorí pomohli a pomôžu pri hodovej slávnosti.

Členovia Spolku sv. Vojtecha: podielovú knihu, DVD a kalendár na rok 2018 si môžete vyzdvihnúť
u Ing. Drobného (č.d. 707) každý deň po 17:00!
Zaujímavé programy ponúka Centrum pre rodinu v Trenčíne aj v novembri: výlet na Inovec a stretnutie
tzv. katolíckej zoznamky – viac info na vebe.

eRko pozýva všetky deti a mladých zapojiť sa do koledovania Dobrej Noviny – bude prebiehať 25.12. poobede. Zapísať sa treba do zošita na ľavom bočnom oltári do 1.12., pre deti je potrebný aj podpis rodiča.
eRko stretká: Ovečky aj Deti Božie (bývalí Gumkáči) v sobotu 18.11. o 15:00 na fare. Veľkáči v sobotu 18.11. o 17:30 na fare.
Modlitebné stretko dospelých sa uskutoční vo štvrtok 16.11. o 19:15 v Katolíckom dome.
Dnes od 14.00 do 18:00 prebieha v Katolíckom dome výstava obrazov potomkov slovenských vysťahovalcov v Srbsku. Viac info na výveske kostola.