Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É  O Z N A M Y
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – 17. september 2017


Po sv.omši je zbierka na kňazský seminár v Nitre, za milodary Pán Boh zaplať!

Liturgický kalendár:
Streda, piatok sobota: jesenné kántrové dni, záväzný je jeden deň.
Obsah dní je ďakovanie za úrodu.
Streda: Spomienka sv. Kórejských mučeníkov
Štvrtok: Sviatok sv. Matúša
Piatok: Spomienka sv. Emeráma, detská sv.omša, nácvik spevu detí o 17:00 na fare
Sobota: Spomienka sv. Pia z Pietrelčiny
Nedeľa: Dvadsiata piata v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší
(sv.omša v piatok začne už o 18:00)
Pondelok 18:30 +Ján, Mária a deti
Utorok 18:30 +rodičia Schmidtoví
Streda 7:00 za zdravie a Božiu pomoc Márii
Štvrtok 18:30 za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého
Piatok 18:00 +Jozef Husár a manželka Agnesa
Sobota 7:30 za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa 7:30 za farníkov
           10:30 +Michal-nedožitých 100 rokov, Mária, Viliam Vankoví a rodičia

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 351 – 400

Milodary: z upratovania 70€, bohuznáma 50€, zo stretnutia jubilantov 100€. Darcom Pán Boh zaplať! Ďakujem organizátorom, podporovateľom a najmä účastníkom farskej opekačky!
Stretká Gumkáčov a Šmolkov budú v sobotu 23.9. od 15:00 na fare.
Veľkáči začínajú stretká v novom školskom roku budúci piatok 22.9. po sv.omši (asi o 19:00) na fare. Pozvaní sú mladí kresťania – deviataci a samozrejme aj vekom starší.

eRko pozýva všetky deti na po-táborovú diskotéku – v sobotu 30.9. do jedálne v Katolíckom dome. Menšie deti začínajú o 14:00, väčšie o 17:00.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok 21.9. o 19:15 v kostole.