Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É  O Z N A M Y
Druhá adventná nedeľa - 9. december 2018


Liturgický kalendár:
Streda, piatok, sobota: zimné kántrové dni, obsahom dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, záväzný je jeden deň.
Štvrtok: Spomienka sv. Lucie
Piatok: Spomienka sv. Jána z Kríža, detská sv.omša, nácvik spevu detí o 17:00 v Katolíckom dome
Nedeľa: Tretia adventná

Poriadok a úmysly svätých omší
Pondelok 17:30 +Ján, Anna a Ľubica
Utorok 13:30 +Ľubomír Poruban – pohrebná sv.omša
           17:30 +Ľubomír, Helena a Katarína
Streda 7:00 +Margita
Štvrtok 17:30 +Michal, Anna a syn Viliam
Piatok 18:00 +Ondrej, Anna, ich deti Jozef, Kristína a vnuk Rastislav
Sobota 7:30 +František a Emília
Nedeľa 7:30 za farníkov
          10:30 +Katarína, Mária, Margita, Jaroslav a Mária

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 301 – 350
Milodary: z upratovania 60€, z krstu 50€, bohuznáma 50€. Darcom Pán Boh zaplať!
Nácvik Jasličkovej slávnosti bude v sobotu 15.12. od 14:30 do 17:00 v kostole.

Farníci, ktorí majú záujem prijať doma koledníkov Dobrej Noviny, nech sa zapíšu do zošita na ľavom bočnom oltári – koledovanie bude 25.12.. Nácviky koledníkov prebiehajú podľa usmernenia vedúcich.
Kto sa z koledníkov chce zúčastniť slávnostného vyslania otcom biskupom v Nitre, ktoré bude v nedeľu, dňa 16.12., nech vyplní návratku, ktorá je na ľavom bočnom oltári. Odchod autami do Nitry bude o 9:00 z dolnej zastávky pri moste.
Spoločná sv. zmierenia v našej farnosti pred Vianocami bude v sobotu 15.12. od 9:00 do 11:00.

Farníkov, ktorí chcú prijať sviatosti pred Vianocami doma, navštívim vo štvrtok 13.12. od 8:30.
Pre birmovancov a aj Veľkáčov je pripravené premietanie filmu Chatrč- v piatok 14.12. o 19:00 v Katolíckom dome. Vstupné: niečo na ponúknutie, za účasť môžu birmovanci získať 1 aktivitu.