Preskočiť na obsah

Farnosť


 Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

  

Farské oznamy od 19.1. 2020 do 26. 1. 2020

2. nedeľa v období „cez rok“

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

1730

Za jednotu kresťanov

† Ján Zvalený a jeho rodičia

 

UTOROK

1730

Sv. Agnesy, panny a mučenice

† Jozef a Anna Svitaňoví a ich rodičia

 STREDA

700

Za jednotu kresťanov

Na úmysel biskupa

 

ŠTVRTOK

1730

Za jednotu kresťanov

† členovia rodiny Jozefa a Magdalény Ranincovej

 

PIATOK

1800

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

† Jozef, Anna Klobušickí a syn Jozef

 SOBOTA

730

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

† Anna Hulajová a rodičia

 NEDEĽA

 

730

1030

3. nedeľa v období „cez rok“

Za farnosť

† Ján Divinec, Mária a Ján Mikula

  1. PO - PI: 1/2 hod. pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
  2. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  3. O upratovanie by som poprosil rodinné domy od čísla 601 do 650.
  4. Z pohrebu Margity Orságovej venovali 50,- € na kostol, z pohrebu Kataríny Oravcovej venovali 50,- € na kostol.   Členovia „ruže“ pani Martinkovej Dagmar venovali na kostol 100,-€ (1.4. omša),  členovia „ruže“ pani Behulovej Emílie venovali 95,- € na kostol (8.4. omša), členovia „ruže“ pani Trunkovej Margity venovali 140,- € na kostol (15.4.  omša), členovia „ruže“ pani Vaškovej Františky venovali 140,- € na kostol (22.4.  omša), členovia „ruže“ pani Papiernikovej Hedvigy venovali 100,- € na kostol (29.4.  omša), a jubilant venoval 100,- € taktiež na kostol.  Z upratovania venovali 50,-€ na kostol. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.
  5. Dnes je tradičná ofera na kostol.
  6. eRko oznamy:

- v piatok 24.1. bude o 17.00 na fare spevko pred detskou sv. omšou, ktorá bude o 18.00 v kostole

- stretko Veľkáči (SŠ, VŠ) piatok 24.1. o 19.00 na fare, resp. v uliciach Turnej (teplo sa oblečte)

- stretko Rybičky (1.-5. roč. ZŠ) sobota 25.1. o 15.00 na fare

 

- Tábor pre menšie deti (1.-5. ročník) bude 12.7. - 18.7. (ne-so).

- Tábor pre väčšie deti (6.-9. ročník ZŠ a pre 1. roč. SŠ) bude 10.8. - 16.8. (po-ne).

 

 

                                               Iba ten, kto miluje,

                      má silu a schopnosť vykonať všetky dobré diela,

                                              ktoré svet potrebuje.

 

                                                                         Mary Wardová