Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 20. máj 2018

Liturgický kalendár:
Prvoprijímajúce deti budú mať biely týždeň!
Po nedeli Zoslania Ducha Svätého nasleduje cezročné obdobie, opäť sa modlíme Anjel Pána
Pondelok: Spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi
Štvrtok: Sviatok Pána Ježiša, najvyššieho a večného kňaza
Sobota: Spomienka sv. Filipa Neriho
Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice, v našej farnosti je vtedy výročitá farská poklona –
             od 13:00 muži, od 14:00 deti a mládež, od 15:00 ženy a o 16:00 záverečné požehnanie

Poriadok a úmysly svätých omší
(pozor na zmenu začiatkov niektorých sv.omší!)

Pondelok 18:00 +Mária – 10.výročie, Ján, deti, súrodenci a rodičia
Utorok 14:30 +Gabriela Komorovská – pohrebná sv.omša
           18:00 +Dušan a otcovia z oboch strán
Streda 7:00 na úmysel kňaza
Štvrtok 18:00 +Ondrej, Františka a ich deti
Piatok 17:30 +Vladimír Oravec – 10.výročie a rodičia z oboch strán
Sobota 7:30 +Jozef Svrbík a Katarína
Nedeľa 7:30 poďakovanie za 80 rokov života Márie; za farníkov
           10:30 +Jozef Vlk a zosnulí z oboch strán

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 451 – 500
Milodary: z pohrebu 50€ a 70€, z krstu 50€, bohuznámy 50€. Darcom Pán Boh zaplať!

Podujatie „Biely týždeň“ je otvorené pre všetky deti, program po večernej sv.omši bude na fare
do 20:30 hod., treba sa obliecť športovejšie.

eRko stretko Deti Božie sa koná v sobotu 26.5. o 15:00 na fare.

Prihlášky do letných táborov – skupina menších detí (15.-21.7.) - priniesť čím skôr animátorom.
CPR pozýva dnes na „Deň rodiny“ – Trenčín od 14:30; 27.5. detské divadelné predstavenie.
Viaceré oznamy o duchovných podujatiach sú na výveske kostola.