Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Pätnásta nedeľa v cezročnom období – 16. júl 2017

Liturgický kalendár:
Pondelok: Sviatok sv. Andreja Svorada a Benedikta, hlavných patrónov Nitrianskej diecézy
Sobota: Sviatok sv. Márie Magdalény
Nedeľa: Šestnásta v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší
Zastupovanie počas dovolenky: kňazi z farnosti Veľké Bierovce (0903 569916)
a Selec (0905 364208). Pozor na zmenu začiatkov a poriadku sv.omší!

Utorok 17:30 za Božiu pomoc pre deti
Piatok 17:30 za Božiu pomoc pre deti
Sobota 18:30 +Štefan Ježík – 10.výročie a manželka Mária (platná na nedeľu)
Nedeľa 10:30 za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 701 do konca číslovania, začína v sobotu o 8:00

Milodary: z upratovania . Darcom Pán Boh zaplať!

Program púte na Skalku sú na výveske kostola!