Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období – 14. október 2018
Vyprosujme Božie milosti modlitbou sv.ruženca – pol hodinu pred sv.omšou v mesiaci október!


Liturgický kalendár:
Pondelok: Spomienka sv. Terézie Avilskej
Streda: Spomienka sv. Ignáca Antiochijského
Štvrtok: Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
Piatok: detská sv.omša, nácvik spevu od 16:45 v Katolíckom dome
Nedeľa: Dvadsiata deviata v cezročnom období – misijná nedeľa,
po sv.omšiach bude zbierka na misie

Poriadok a úmysly svätých omší
Pondelok 18:00 poďakovanie za 60 rokov života Terézie a Márie
Utorok 18:00 +Štefan, Mária a deti
Streda 7:00 na úmysel kňaza
Štvrtok 18:00 +Ján Santa a rodičia z oboch strán
Piatok 18:00 +Agnesa-1.výročie a Rudolf Sivákoví
Sobota 7:30 za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa 7:30 za farníkov
          10:30 +Peter Ševčík

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 701 do konca číslovania – očakáva sa pomoc birmovancov!
Milodary: z upratovania 70€, bohuznáma 50€, v zbierke na Skalku 735€. Darcom Pán Boh zaplať! Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k vydarenému stretnutiu kňazov dekanátu!

eRko stretnutie Veľkáči bude v piatok 19.10. o 19:00 na fare,
Rybičky aj Deti Božie bude v sobotu 20.10. o 15:00 na fare.
Deti aj birmovancov pozývame zapojiť sa do iniciatívy Milión detí sa modlí, ktorá sa koná vo štvrtok 18.10. pol hodinu pred sv.omšou – o 17:30. Budeme vyprosovať pokoj, skončenie vojen a jednotu pre celý svet.
CPR v Trenčíne pozýva na prednášku s názvom „Máme malého školáka“. Bude v pondelok 15.10. o 17:00
v refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne. V nedeľu 28.10. začne kurz metód prirodzeného plánovania rodičovstva. Prihláška na webe.
Hospic milosrdných sestier v Trenčíne prosí o finančnú pomoc – viac informácií na fare.
Birmovanci aj prvoprijímajúci: prihlášky treba odovzdať do konca októbra!