Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É O Z N A M Y

Piata nedeľa v cezročnom období – 10. február 2019


Liturgický kalendár:
Pondelok: Spomienka Lurdskej Panny Márie, svetový deň chorých, počas sv.omše bude vyslúžená
sviatosť pomazania chorých
Štvrtok: Spomienka sv. Cyrila a Metoda, 1150 rokov od smrti sv. Cyrila
Piatok: Detská sv.omša, nácvik spevu detí o 17:00 v Katolíckom dome
Nedeľa: Šiesta v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší
Pondelok 17:30 +Štefan, Katarína Porubanoví a syn Ľudovít
Utorok 17:30 za zdravie a Božiu pomoc Terézie
Streda 7:00 poďakovanie za 70 rokov života
Štvrtok 17:30 +Michal, Jozefína, Stanislav a Marta
Piatok 18:00 +Jozef a rodičia
Sobota 7:30 za členov ruže Viery Krčmárikovej
Nedeľa 7:30 +Martin Polhorský, Mária, syn Dušan a starí rodičia
           10:30 za farníkov

Čistenie kostola na budúci týždeň: Hámry

Milodary: z upratovania 170€, z pohrebu 100€, bohuznámi 50€, členovia ruže Emílie Behúlovej 140€.

Stretko birmovancov: sobota 16.2. skupinky sv.Lukáš o 10:00 a sv.Terézia o 11:00 v Katolíckom dome
eRko stretká:v pistok 15.2. o 19:00 na fare – Veľkáči; v sobotu 16.2. o 15:00 na fare – Rybičky.
Detský pokolednícky karneval bude v sobotu 23.2.- v sále pod javiskom Kult.domu. Pozvané sú všetky deti!
CPR Trenčín pozýva na: rodinné korčuľovanie – zimný štadión Pavla Demitru - dnes od 14:45 do 15:45., akcie národného týždňa manželstva (11.-18.2.), viac info na výveske.
Termíny eRko táborov na leto: 6.-9.ročník ZŠ 14.-20.júla; 1.-5.ročník ZŠ 11.-17.augusta!