Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É   O Z N A M Y
Devätnásta nedeľa v cezročnom období – 12. august 2018

Liturgický kalendár:
Utorok: Spomienka Maximiliána Máriu Kolbeho
Streda: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok
Nedeľa: Dvadsiata v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší

Pondelok 15:00 +Emília Toporová – pohrebná
              18:30 +Štefan, Margita Ježíkoví a ich deti
Utorok 18:30 +Michal Vitázek (sv.omša už zo slávnosti)
Streda 18:30 za zdravie a Božiu pomoc manželov; za farníkov
Štvrtok 18:30 za duše v očisci
Piatok 18:30 +Emil, Anna a rodičia z oboch strán
Sobota 7:30 +Štefan, Emília a rodičia z oboch strán
Nedeľa 7:30 +Jozef Lipták; za farníkov
          10:30 +Pavol Poruban (č.d. 301)

Čistenie kostola na budúci týždeň: od č.d. 251 – 300
Milodary: z upratovania 50€. Darcom Pán Boh zaplať!

Na výveske kostola:
CPR Trenčín pozýva otcov a ich synov vo veku 14-16 rokov na duchovno-zážitkový pobyt.
Informácie o detskom časopise Rebrík!
Pozývame Vás na púť farníkov Trenčianskej Turnej do Ríma.

V nedeľu 2.9. 2018 začne príprava na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude v máji alebo júni 2019. Na birmovku sa budú pripravovať noví deviataci a starší záujemci.

Od soboty zastupujem dp. vo Veľkých Bierovciach.