Preskočiť na obsah

Farnosť


F A R S K É  O Z N A M Y
Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 16. jún 2019

Liturgický kalendár:
Štvrtok: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok
Piatok: Spomienka sv. Alojza, detská sv.omša, nácvik spevu začína o 17:00 v Katolíckom dome
Nedeľa: Dvanásta v cezročnom období

Poriadok a úmysly svätých omší
(pozor na zmenu začiatkov niektorých sv.omší!)
Pondelok 18:30 +Andrej, otec Ján a starí rodičia
Utorok 7:00 za dobrodincov pri birmovke
Streda 7:00 na úmysel kňaza
Štvrtok 6:30 za farníkov
          18:30 +Jozef Mikolášek a syn Marián (po sv.omši Eucharistcká procesia po obci)
Piatok 18:00 +Jozefína Mičová
Sobota 7:30 poďakovanie za 90 rokov Anny, za zdravie a Božiu pomoc
          15:30 sobášna sv.omša
Nedeľa 7:30 +Pavol Murárik – 20.výročie a rodičia z oboch strán, za Eriku
           10:30 +Janka; za farníkov

Čistenie kostola na budúci týždeň: Hámry
Milodary: bohuznáma 50€. Darcom Pán Boh zaplať!

Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti uzavrieť Mgr. Peter Čibík zo Soblahova
a Mgr. Romana Oravcová z Trenčianskej Turnej.

eRko-stretká: v sobotu 22.6. o 15:00 Rybičky aj Deti Božie na fare.
Rozlúčková opekačka bude na farskom dvore budúcu nedeľu 23.6. od 16:00. Pozvaní sú všetci! Ochotné gazdinky môžete chutnými koláčikmi rozšíriť ponuku jedál! Ďakujeme vopred!