Preskočiť na obsah

Farnosť


Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

Farské oznamy od 18. 8. 2019 do 25. 8. 2019

20. nedeľa v období „cez rok“

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 PONDELOK

1830

Féria

† Štefan, Emília a rodičia z oboch strán

 UTOROK

1830

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

† Marián Mikolášek (1. výročie)

 STREDA

700

Sv. Pia X., pápeža

Poďakovanie za 40 rokov života

 ŠTVRTOK

1830

Panny Márie Kráľovnej

Za farnosť

 PIATOK

1830

 

Féria

† Ondrej, Magdaléna, Jozef, Ľudovít, Alžbeta Dankoví

 SOBOTA

730

 

Sv. Bartolomeja, apoštola

Poďakovanie za 60 rokov života Marty

 NEDEĽA

 

730

1030

21. nedeľa v období „cez rok“

Za farnosť

† Ľudovít a Agnesa Mikuloví

  1. PO - PI: 1/2 hod. pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
  2. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostola potraviny do kuchyne.
  3. Naši eRkári ďakujú všetkým, ktorí sa duchovne, fyzicky alebo telesne zapojili do detského tábora a takisto aj ja sa chcem poďakovať našim eRkárom. Úprimné Pán Boh zaplať.
  4. Z pohrebu Martiny Panákovej venovali 120,- € na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.
  5. Zbierka na seminár II. zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie činila 314,- €. Úprimné Pán Boh zaplať v mene seminaristov.
  6. Z upratovania venovali 150,- € na kvety do kostola. Úprimné Pán Boh zaplať.
  7. O upratovanie by som poprosil rodinné domy od čísla 401 do 450.
  8. Poprosil by som chlapov a mládencov, keby nám prišli pomôcť v sobotu o 
    900 hod. na brigádu na faru.

 

                   Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme,

                  budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.

                                                                    Albert Schweitzer