Preskočiť na obsah

  • História farnosti

    Obec Turná pôvodne cirkevne patrila pod katolícku faru vo Veľkých Bierovciach, kde bol kostol zasvätený sv. Jurajovi. Z rokov 1281 – 1331 je zápis odvodu cirkevných desiatkov 17 grošov farárom Lupusom. V ďalšom období sa spomínajú Klimant (1332 – 37), Blažej (1406), Matej (1454), Ondrej (153…

  • Život vo farnosti

    F A R S K É   O Z N A M YDruhá nedeľa v cezročnom období - 14. január 2018 Liturgický kalendár:Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanovStreda: Spomienka sv. Antona, opátaPiatok: detská sv.omša, nácvik spevu o 17:00 v Katolíckom domeNedeľa: Tretia v cezročnom obdo…