Preskočiť na obsah

  • História farnosti

    Obec Turná pôvodne cirkevne patrila pod katolícku faru vo Veľkých Bierovciach, kde bol kostol zasvätený sv. Jurajovi. Z rokov 1281 – 1331 je zápis odvodu cirkevných desiatkov 17 grošov farárom Lupusom. V ďalšom období sa spomínajú Klimant (1332 – 37), Blažej (1406), Matej (1454), Ondrej (153…

  • Život vo farnosti

    F A R S K É    O Z N A M Y32. nedeľa v cezročnom období, hodová slávnosť – 12. november 2017Po sv.omši je hodová ofera, za milodary Pán Boh zaplať! Liturgický kalendár:Piatok: Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, detská sv.omša nebudeNedeľa: Tridsiata tretia v cezročnom období Poriadok a úmysly…