Preskočiť na obsah

  • História farnosti

    Obec Turná pôvodne cirkevne patrila pod katolícku faru vo Veľkých Bierovciach, kde bol kostol zasvätený sv. Jurajovi. Z rokov 1281 – 1331 je zápis odvodu cirkevných desiatkov 17 grošov farárom Lupusom. V ďalšom období sa spomínajú Klimant (1332 – 37), Blažej (1406), Matej (1454), Ondrej (153…

  • Život vo farnosti

    F A R S K É  O Z N A M YDvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – 17. september 2017 Po sv.omši je zbierka na kňazský seminár v Nitre, za milodary Pán Boh zaplať! Liturgický kalendár:Streda, piatok sobota: jesenné kántrové dni, záväzný je jeden deň.Obsah dní je ďakovanie za úrodu.Streda…