Preskočiť na obsah

WIFI4EU


 

Na základe dohody o grante medzi obcou Trenčianska Turná a Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA) máme v obci vybudovanú 9 verejných a 2 vnútorné body s možnosťou bezpelatného pripojenia na internet.

Vnútorné body: 

Kultúrny dom Trenčianska Turná

Kultúrny dom Hámre

 

Vonkajšie body:

Kultúrny dom Trenčianska Turná

Materská škola - bytový dom 829

Križovatka pri Pelikáne - Hasičská zbrojnica

Futbalové ihrisko

Detské ihrisko - park ulica Lúčna

CIntorín Trenčianska Turná

Zberný dvor

Kultúrny dom Hámre

Parčík Hámre