Preskočiť na obsah

VOĽBY 2022


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hod2022-209 [PDF, 188.83 kB]

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

 

Bližšie informácie k voľbám do samosprávnych orgánov TSK sú k dispozícií na stránke TSK 

 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb [PDF, 352.63 kB]

Volebný obvod a počet poslancov [PDF, 406.13 kB]

Volebné okrsky a volebná miestnosti [PDF, 403.63 kB]

 

Za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Trenčianska Turná bola vymenovaná Miriam MinárikováMenovanie [PDF, 295.66 kB]

Kontakt: Telefón: +421 32 658 52 33, Mobil : +421 902 908 411, Email: matrika@trencianskaturna.sk

                  Adresa : Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná 

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Trenčianska Turná.

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách Obecného úradu v Trenčianskej Turnej a v utorok 30. 08. 2022 do 24:00 hod. V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín odporúčame vopred si so zapisovateľom miestnej volebnej komisie dohodnúť konkrétny termín telefonicky alebo emailom.

Oznámenie o predložených kandidátnych listinách [PDF, 214.71 kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Trenčianska Turná [PDF, 188.52 kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej [PDF, 387.9 kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja [PDF, 198 kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja [PDF, 267.89 kB]

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022