Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov: Obec Trenčianska Turná
Poštová adresa: Trenčianska Turná 86
Mesto/obec: Trenčianska Turná PSČ: 913 21
IČO: 00312053
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mikula, starosta obce
E-mail: starosta@trencianskaturna.sk Telefón: 032 / 658 52 05

Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná - Cyklotrasa CT01

vyzva-na-predlozenie-ponuk-cyklotrasa-turna.pdf [PDF, 64,45 kB]

 

zverejnené 21.09.2017

 

Zníženei energetickej náročnosti OcÚ a KD Trenčianska Turná

Zákazky s nízkou hodnotou

zakazka-s-nizkou-hodnotou-energeticky-audit.pdf [PDF, 236,22 kB] [PDF, 236.22 kB],

zverejnené 15.2.2017

 

zakazka-s-nizkou-hodnotou-energeticky-certifikat.pdf [PDF, 235,73 kB] [PDF, 235.73 kB],

zverejnené 15.2.2017

zakazka-s-nizkou-hodnotou-stavebny-dozor.pdf [PDF, 237,57 kB] [PDF, 237.57 kB]

zverejnené 15.2.2017

 zakazka-s-nizkou-hodnotou-publicita.pdf [PDF, 248,31 kB] [PDF, 248.31 kB],

zverejnené 15.2.2017

zakazka-s-nizkou-hodnotou-riadenie-projektu.pdf [PDF, 238,9 kB] [PDF, 238.9 kB] 

zverejnené 28.3.2017

 

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

- Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska Turná – separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov [PDF, 74.33 kB] zverejnené 7.11.2013

 informacia-s-136-ods-9-pism-d.pdf [PDF, 45,15 kB] [PDF, 45.15 kB], zverejnené 15.11.2013

 informacia-s-136-ods-9-pism-e.pdf [PDF, 45,2 kB] [PDF, 45.2 kB] zverejnené 22.11.2013

 

- Výstavba kanalizácie v obci Trenčianska Turná - Lokalita Zajarčie

s-41-kriteria-kanal.pdf [PDF, 44,76 kB] [PDF, 44.76 kB], zverejnené 05.03.2014

s-41-ostatne-kanal.pdf [PDF, 45,16 kB] [PDF, 45.16 kB] zverejnené 28.12.2013

 

- Výstavba vodovodu v obci Trenčianska Turná - Lokalita Zajarčie

s-41-kriteria-vodov.pdf [PDF, 45,37 kB] [PDF, 45.37 kB], zverejnené 05.03.2014

s-41-ostatne-vodovod.pdf [PDF, 45,4 kB] [PDF, 45.4 kB] zverejnené 28.12.2013

 

- Miestna komunikácia Trenčianska Turná, Lokalita Zajarčie - Lokalita Zajarčie

 informacia-s-41-ostatne-komunikacia-zajarcie.pdf [PDF, 47,64 kB] [PDF, 47.64 kB] zverejnené 20.02.2014

informacia-s-136-ods-9-pism-c.pdf [PDF, 45 kB] [PDF, 45 kB], zverejnené 17.03.2014

informacia-s-41-kriteria.pdf [PDF, 44,8 kB] [PDF, 44.8 kB], zverejnené 17.03.2014

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €


v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZVO)

Rok 2012 [PDF, 23.84 kB]

Rok 2013

zakazky-nad-1000-eur-1q.pdf [PDF, 24,81 kB] [PDF, 24.81 kB], zakazky-nad-1000-eur-2q.pdf [PDF, 23,75 kB] [PDF, 23.75 kB], zakazky-nad-1000-eur-3q.pdf [PDF, 25,1 kB] [PDF, 25.1 kB], zakazky-nad-1000-eur-4q.pdf [PDF, 26,54 kB] [PDF, 26.54 kB]

Zákazky od roku 2014 sú v profile verejneho obstaravateľa na stranke Úrade pre verejné obstarávanie Profil verejného obstarávateľa.