Preskočiť na obsah

 • Projekty 2010-2011

  Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Trenčianska Turná Regionálny operačný program 1 056 533,44 € Rekonštrukcia verejného osvetlenia Regenerácia centrálnej zóny

 • Projekty 2012-2013

  - Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná - Kanalizácia Trenčianska Turná  Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v obci Trenčianska Turná Prevencia kriminality - Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín Termín realizácie: Jún…

 • Projekty 2014-2015

  Výměnou informací k prohlubování československé vzájemnosti Obnova verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná 

 • Projekty 2016

    Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Trenčianska Turná

 • Projekty 2017 - 2018

   Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti objektu TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM