Preskočiť na obsah

Predaj a prenájom obecného majetku


 

Prenájom:

 

 

 

Zámer na prenájom pozemku:

 

 

Predaj:

 Obchodná verejná súťaž

Obec Trenčianska Turná ponúka na predaj pozemky v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“

p. č. 1103/26 o výmere 14775 m2

 

 v KÚ Trenčianska Turná, cena min. 50€/m2(obec nie je platca DPH). Pôda je vyňatá s pôdneho fondu a na pozemkoch bol už realizovaný archeologický prieskum.

 

 Zámer na odpredaj:

 

 Zriadenie vecného bremena

   

Predaj prebytočného majetku: