Preskočiť na obsah

zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti


17.01.2019

Zámer na odpredaj anehnuteľnosti C-KN parcela číslo 1484/2 o výmere 12m2 Jozef Rogovský ml