Preskočiť na obsah

VZN č.3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce Trenčianska Turná


16.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trenčianska Turná č. 3/2020