Preskočiť na obsah

VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO


16.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2020