Preskočiť na obsah

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trenčianska Turná


21.12.2020

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Trenčianska Turná,

Obec Trenčianska Turná, obstarávateľ Územnoplánovacej dokumentácie obce, preskúmal schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianska Turná a v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, rozhodol o vypracovaní

Zmien a doplnkov č.1 Územný plán obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Trenčianska Turná.

zad1-tturna-pp-verejna-vyhlaska-o-zacati.pdf [PDF, 24,8 kB]