Preskočiť na obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018


18.02.2019

Názov obce: Obec Trenčianska Turná
Zastúpená: Ing. Peter Mikula
Adresa: Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00 312 053
Tel. číslo: 032/65 85 205
E-mail: starosta@trencianskaturna.sk
Vyplnil: Sylvia Lacková

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018: 71,54 %

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového
komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu
(20 03 07) na skládku odpadov v eur/t (platná
od 01.03.2019 do 28.02.2020)                                  7,- €

V Trenčianskej Turnej, dňa 18.02.2019