Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia


31.01.2022

Predĺženie platnosti rozhodnutia zn. OU-TN-OSZP3-2020/014414-018 zo dňa 16.09.2020, do 31.03.2024, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín z dôvodu výstavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“

verejna-vyhlaska-vyrub-drevin.pdf [PDF, 230,18 kB]