Preskočiť na obsah

Petícia - výsledok


03.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej

na svojom zasadnutí dňa 29. mája 2019 prerokovalo predloženú petíciu Bezpečne aj „v starej Turnej“, prostredníctvom ktorej bola podaná žiadosť na Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej o opravu chodníkov v ulici Za Oravcom, nakoľko sú v dezolátnom stave a hrozí na nich nebezpečenstvo úrazu. 

 K predmetnej petícii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 92/05-2019: peticia-uznesenie-c.-92-05-2019-z-29.05.2019.pdf [PDF, 30.59 kB]