Preskočiť na obsah

Odmena zástupcu starostu


16.02.2022

V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov, zapisovateľa obecného zastupiteľstva a členov ZPOZ-u obce Trenčianska Turná, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č. č. 04/01-2022 zo dňa 26.01.2022

obec zverejňuje odmenu zástupcu starostu - Ing. Janka Poláčková na úradnej tabuli do 30 dní od jej určenia starostom.