Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.8/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ


19.11.2021

Návrh VZN č. 8/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej  škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trenčianska Turná, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019