Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.7/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia pre r.2022


19.11.2021

Návrh VZN č.7/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií obce pre rok 2022