Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.5/2020 o určení výšky fin.prostriedkov škola originálne komp.pre r.2021


19.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia č. 5/2020 pre rok 2021