Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.4/2020 o určení výšky fin.prostriedkov škola originálne komp.r.2020


19.11.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení Príloha č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 a  VZN č. 8/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na území obce TrenčianskaTurná platná pre rok 2020