Preskočiť na obsah

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia


01.06.2021

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Stavebník: DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., 949 01 Nitra, Horný Palánok 3 v zastúpení na základe plnej moci Ing. Martinou Műllerovou, 911 01 Trenčín, Odbojárov 1806/18G podal dňa 3.2.2020 na obec Trenčianska Turná žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná, v rozsahu stavebných objektov:

Objekty:

SO.01 Objekt zdravotníckeho centra

SO.02 Hrubá terénna úprava

SO.03 Nádrž požiarnej vody

SO.05 Úprava vodovodnej prípojky a areálový vodovod

SO.07 Areálová splašková kanalizácia

SO.08 NN elektrická prípojka

SO.09 Areálové vonkajšie osvetlenie

SO.10 Pripojovací STL plynovod a areálový NTL plynovod

SO.11 Telekomunikačná prípojka

SO.12 Sadová úprava        

Prevádzkové súbory:

PS.01 Zdravotnícka technológia a zariadenie

PS.02 Záložný zdroj - diselagregát 

ziadost-o-stavebne-povolenie-zdravotnicke-centrum.pdf [PDF, 1,21 MB]