Preskočiť na obsah

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia


01.06.2021

Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Stavebník: DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., 949 01 Nitra, Horný Palánok 3 v zastúpení na základe plnej moci Ing. Martinou Műllerovou, 911 01 Trenčín, Odbojárov 1806/18G podal dňa 3.2.2020 na obec Trenčianska Turná žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná, v rozsahu stavebných objektov:

Objekty:

SO.04 Areálové komunikácie a spevnené plochy

ziadost-o-stavebne-povolenie-zdravotnicke-centrum-objekt-so.04-arealove-komunikacie-a-spevnene-plochy.pdf [PDF, 1,76 MB]