Preskočiť na obsah

Oznámenia, zásielky


Občania, ktorý majú trvaly pobyt na obci Trenčianska Turná si môžu poštu vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

Oznámenia o doručení písomnosti pre:

09.07.2021 - Katarína Klobušická, Trenčianska Turná oznamenie-katarina-klobusicka-9.7..pdf [PDF, 233,8 kB]

09.07.2021 - Juraj Fábik, Trenčianska Turná oznamenie-juraj-fabik-15.7..pdf [PDF, 233,59 kB]

19.07.2021 - Ľubomír Duras, Trenčianska Turná oznamenie-lubomir-duras-19.7..pdf [PDF, 233,98 kB]

21.07.2021 - Miroslav Fraňo, Trenčianska Turná oznamenie-miroslav-frano-21.7..pdf [PDF, 233,41 kB]

23.07.2021 - Jozef Mikuš, Trenčianska Turná oznamenie-jozef-mikus-23.7..pdf [PDF, 233,58 kB] 

23.07.2021 - Ľubomír Duras, Trenčianska Turná 001-oznamenie-lubomir-duras-23.07..pdf [PDF, 233,86 kB]

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu: