Preskočiť na obsah

Návrhy a verejné vyhlášky


navrh-dodatok-c.1-k-vzn-32017.pdf [PDF, 223,53 kB]

navrh-vzn-skola-22018.pdf [PDF, 219,11 kB]

navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017.pdf [PDF, 961,2 kB]

navrh-hodnotiaca-sprava-rozpoctu-2017.pdf [PDF, 1,24 MB]

Zámena nehnuteľnosti 

 Projektová dokumentácia: 

  VZN č. 1/2016 vyhlásenie záväznej časti ÚPN-O Trenčianska Turná vyvesené dňa 03.03.2016

vzn-c.-1-2016.pdf [PDF, 33,82 kB] [PDF, 33,82 kB]

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín:

 

Oznámenie účastníkom o plánovanom konaní a predbežne určených nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami v k.ú. Trenčianska Turná a k.ú. Hámre:

lokalita "Močiare, Pažiť, Ihrisko, Ulice, Vysoká - Predevrátie, Stanica, úprava potoka, Mestské, priemyselný parek Zajarčie, Hámre":

Verejná vyhláška:  verejna-vyhlaska-jpu.pdf [PDF, 555,37 kB]

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia "Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce: 

Verejná vyhláška: verejna-vyhlaska-rekonstrukcia-krizovatky.pdf [PDF, 101,66 kB]

 uzemne-konanie-oznamenie-ibv-mestske-ii.etapa.pdf [PDF, 161,83 kB]

 verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-konania-dps-pilkova.pdf [PDF, 328,57 kB] 

 

Zverejnené: 4.8.2017