Preskočiť na obsah

Návrhy a verejné vyhlášky


priloha-k-verejnej-vyhlaske-autostyl-a.s..pdf [PDF, 81,52 kB], uzemne-rozhodnutie-autostyl-a.s.-predajne-a-servisne-priestory.pdf [PDF, 367,08 kB]

Zámena nehnuteľnosti 

 Projektová dokumentácia: 

  VZN č. 1/2016 vyhlásenie záväznej časti ÚPN-O Trenčianska Turná vyvesené dňa 03.03.2016

vzn-c.-1-2016.pdf [PDF, 33,82 kB] [PDF, 33.82 kB]

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín:

 

Oznámenie účastníkom o plánovanom konaní a predbežne určených nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami v k.ú. Trenčianska Turná a k.ú. Hámre:

lokalita "Močiare, Pažiť, Ihrisko, Ulice, Vysoká - Predevrátie, Stanica, úprava potoka, Mestské, priemyselný parek Zajarčie, Hámre":

Verejná vyhláška:  verejna-vyhlaska-jpu.pdf [PDF, 555,37 kB]

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia "Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce: 

Verejná vyhláška: verejna-vyhlaska-rekonstrukcia-krizovatky.pdf [PDF, 101,66 kB]

 

 

 

Zverejnené: 4.8.2017