Preskočiť na obsah

COVID-19


Koronavírus na Slovensku

 

Vychádzanie mimo svojich obydlí bude regulované i po ďalšie dni. Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

Presné znenie uznesenia vlády SR, ktoré definuje výnimky z obmedzeného pohybu na území SR od 9. do 14 novembra nájdete tu:

Zároveň sa na regulovaný pohyb po území Slovenska vzťahujú aj vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhlášky ÚVZ SR (vstup do prevádzok a pracovísk) platné od 9. do 15. novembra pre modré a červené okresy nájdete tu:

Izolácia v domácom prostredí (karanténa) sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodli nezúčastniť plošného testovania, sa pravidlá pre domácu izoláciu nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR.

Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva. Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. Užitočné informácie nájdete na webe www.korona.gov.sk a v priečinku COVID-19 na webe ÚVZ SR. 

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s platnosťou od 16. novembra 2020:

ciastka-17-2020.pdf [PDF, 487,5 kB]

ciastka-16-2020.pdf [PDF, 334,77 kB]

vestnik-vlady-11-2020.pdf [PDF, 479,76 kB]

final-opatrenia-ruska-15-10.pdf [PDF, 111,05 kB] [PDF, 111.05 kB],

final-opatrenie-prevadzky-a-hp-15-10.pdf [PDF, 138,86 kB] [PDF, 138.86 kB]

opatrenie-hranice-01-10.pdf [PDF, 158,11 kB] [PDF, 158.11 kB]

ruvz-2020-04555-002-krh.pdf [PDF, 263,14 kB] [PDF, 263.14 kB]

 

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na stránke:

https://korona.gov.sk/.