Preskočiť na obsah

TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM 2018


 Rozvíjame vzťah k ľudovému remeslu a tradíciám 

Remeselné dielničky pre šikovné deticky II.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci so ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej realizuje v našej obci projekt TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Hlavnými projektovými aktivitami je cyklus remeselných tvorivých dielničiek pre deti. Každá z nich je zameraná na konkrétne remeslo. Na tematicky ladených stretnutiach si deti vyrábajú svoj vlastný výrobok pod vedením skúsených lektorov, ľudovo-umeleckých tvorcov z oblasti paličkovanej čipky, hrnčiarstva, šúpoliarstva, drotárstva a plstenia ovčej vlny.


Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel. Pridanou hodnotou projektu je osvojenie si nových vedomostí, zručností a rôznych techník v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeje nielen k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí.


tvorive-dotyky-2018.pdf [PDF, 1,83 MB]