Preskočiť na obsah

Spoločné zariadenia a opatrenia


Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Trenčianska Turná

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020