Preskočiť na obsah

Zberný dvor


 

  

Harmonogram zvozov odpadu 2022

 

rozpis-vyvoz-v-roku-2022-marius-pedersen.pdf [PDF, 260,31 kB]

 

 

  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021:   63,79 %

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového
komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu
(20 03 07) na skládku odpadov v eur/t (platná
od 01.03.2022 do 28.02.2023)                                 11,- €

V Trenčianskej Turnej, dňa 07.02.2022

percento-triedenia-2022.pdf [PDF, 185,43 kB] [PDF, 185,43 kB]

rocny-vykaz-o-ko-r.-2021-zverejnene-.pdf [PDF, 162,23 kB] [PDF, 162,23 kB]

Zberný dvor je otvorený pre verejnosť od 1.7.2014.

Financovanie zberneho dvora

Prevádzkové hodiny zberného dvora pre verejnosť:

Pondelok

             13.00 – 18.00

Utorok

  8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30

Streda

  8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30

Štvrtok

  8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30 

Piatok

             13.00 – 18.00  

Sobota

každá posledná sobota v mesiaci

               8.00 – 12.00             

 

 

Prevádzkový poriadok zberného dvora:

zberny-dvor-prevadzkovy-poriadok-1.1.2021.pdf [PDF, 550.71 kB] [PDF, 550,71 kB]

 

Ako správne separovať odpad?

Vedia to už malé deti, len čo začnú rozoznávať farby. Ak to zvládnu deti, nezvládneme to my? Na území obce je zavedený separovaný zber odpadov. Len sa treba rozhliadnuť a zapojiť sa do neho. Prestaňme byť ľahostajní a urobme niečo pre ochranu životného prostredia. Začnime separovať odpad nielen doma, ale aj v zamestnaní, na verejných podujatiach a priestranstvách.

SEPAROVAŤ ODPAD DOKÁŽE KAŽDÝ. PRIDAJTE SA!

Separovanie a kompostovanie odpadu [PDF, 201,56 kB] [PDF, 201,56 kB]

PAPIER

separovanie papiera

Patria sem: suché a neznečistené noviny, časopisy, zošity, plagáty, baliaci papier, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina a z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky, malé kúsky po strihaní papiera, papierové vrecká od múky a cukru, papier od potravín... Škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta.

Nepatria sem: znečistený a mokrý papier a lepenka, nápojové kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, obaly od polotovarov v prášku od halušiek, pudingov, polievok, korenín, semien, jednorazové plienky a hygienické potreby, pláty od vajíčok, kopírovací papier, asfaltový, dechtový, brúsny, mastný, voskovaný, lakovaný, krepový papier, papier na pečenie, stieracie žreby a znečistený papier od potravín...

Spôsob zberu: do modrých kontajnerov rozmiestnených v obci alebo v rámci školských zberov papiera

SKLO

Separovanie skla

Patria sem: vypláchnuté sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín, fľaše, fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/ tabuľové sklo...

Nepatria sem: vyššie uvedené sklenené obaly so zvyškami obsahu, keramika, kamenivo, porcelán, žiarivky, žiarovky a výbojky, varné sklo, zrkadlá, kovové uzávery, drôtované sklo, plexisklo, autosklo, teplomery, obrazovky, sklobetónové tvárnice...

Spôsob zberu: do zelených kontajnerov rozmiestnených v obci

PLASTY

Separovanie plastov

Patria sem: PE a PET fľaše od minerálok, malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu, oleja, vína, piva, plastové obaly od šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, tašky a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a slaností... Zbierajú sa vypláchnuté a zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

Nepatria sem: plastové obaly so zvyškami obsahu, jednorazové plienky a hygienické potreby, zeminou silne znečistené záhradné fólie, alobal, hliníkové viečka od jogurtov a smotany, viacvrstvové kombinované obaly od kávy, kakaa, slaností a sladkostí a vreckových polievok, guma, molitan, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok napr.: motorových olejov, farieb, lepidla, plastové okná...

Spôsob zberu: do vriec priamo v domácnostiach alebo do žltých kontajnerov rozmiestnených v obci

BIOLOGICKÝ ODPAD

Separovanie biologického odpadu

Patrí sem: lístie, tráva, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania rastlín - korene, listy, kvety, kúsky konárov, piliny, hobliny a štiepka z dreva, opadané a zhnité ovocie, zvyšky zeleniny a ovocia z čistenia, konzumácie a úpravy...

Nepatrí sem: tekuté zvyšky varených jedál, kuchynské oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady...

Spôsob zberu: kompostuje sa v domácich kompostoviskách, informácie ako kompostovať nájdete na internetovej stránke www.kompost.sk konáre môžete odovzdať počas vyhláseného zberu konárov 2 x do roka

Správne triedenie odpadu [PDF, 66,08 kB] [PDF, 66,08 kB]

Vedel si, že na Slovensku sa vyprodukuje 1,74 milióna ton komunálneho odpadu ročne?

Ak by sme tento odpad vysypali do výšky 1m, zaplnili by sme priestor o veľkosti viac ako 814 futbalových ihrísk!

Údaje o odpade v našej obci

  • V roku 2012 sme v našej obci spoločne vytvorili až 811 000 kg odpadu.
  • To je na každého obyvateľa, teda aj na teba, až 263 kg odpadu!
  • Na skládku sme uložili 660 965 kg (81,5 %) odpadov.
  • Vyseparovali sme iba 150 035 kg (18,5 %) odpadov,
  • čo je na obyvateľa len necelých 49 kg.

Ak sa pozrieme do odpadovej nádoby, zistíme, že každý z nás - aj ty, by dokázal vyseparovať a skompostovať až 229 kg (87 %) odpadu. Znamená to, že väčšina z toho, čo dnes vyhadzuješ ako nepotrebné, by vôbec nemuselo vzniknúť alebo by sa dalo ešte využiť. To by si však musel prestať hádzať všetko do jedného koša!

Pridaj sa aj Ty k miliónom slušných a zodpovedných ľudí a začni separovať odpad! Je to jednoduché. Odpadom dáme druhú šancu. Vyrobia sa z nich nové výrobky napr. z 30 PET fliaš sa môže vyrobiť flisová bunda, zo starých novín nový zošit alebo toaletný papier, zo sklenených črepov nová váza, fľaša alebo pohár.

Separovanie odpadu v obci [PDF, 4,05 MB] [PDF, 4,05 MB]

projekt zberný dvor