Preskočiť na obsah

Knižnica


Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej

  Obecná knižnica opäť otvorená od 09.06.2020 každý utorok od 15:00 hod. do 18:00 hod

  za dodržania týchto pravidiel:

  PRAVIDLÁ  NÁVŠTEVY Obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej

  

  • Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
  • Pri vstupe do priestorov knižnice použite dezinfekciu na ruky, rukavice.
  • Na vrátenie kníh použitie priestor na to určený.
  • Vrátené knihy budú v karanténe a pred ďalším vypožičaním budú vydezinfikované. 

 

K registrácií je potrebné priniesť občiansky preukaz. Pri registrácií detí do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca.

Poplatok je u dospelých 1 euro a u detí 0,50 centov.

 

 Štatút obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej

statut-obecnej-kniznice.pdf [PDF, 67,22 kB] [PDF, 67,22 kB]

 Knižničný a výpožičný poriadok obce Trenčianska Turná

kniznicny-a-vypozicny-poriadok-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 120,01 kB] [PDF, 120,01 kB]