Preskočiť na obsah

Územný plán


Uzemný plán obce Trenčianska Turná

trencianskaturna-upno-textsmernacast.pdf [PDF, 3,8 MB] [PDF, 3.8 MB],

trencianskaturna-upno-textzavaznacast.pdf [PDF, 1,55 MB] [PDF, 1.55 MB],

trencianskaturna-upno-vykr01-sirsievztahy.pdf [PDF, 38,53 MB] [PDF, 38.53 MB],

trencianskaturna-upno-vykr02-komplexny.pdf [PDF, 5,41 MB] [PDF, 5.41 MB],

trencianskaturna-upno-vykr03-doprava.pdf [PDF, 3,34 MB] [PDF, 3.34 MB],

trencianskaturna-upno-vykr04-inzinierskesiete.pdf [PDF, 4,53 MB] [PDF, 4.53 MB],

trencianskaturna-upno-vykr05-ochranaprirody.pdf [PDF, 3,97 MB] [PDF, 3.97 MB],

trencianskaturna-upno-vykr06-polnohosppoda.pdf [PDF, 2,32 MB] [PDF, 2.32 MB],

trencianskaturna-upno-vykrz-schemazcavps.pdf [PDF, 5,57 MB [PDF, 5.57 MB]

 

Zmeny a doplnky 

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce TRENČIANSKA TURNÁ

t.turna-uno-zad1-textova-cast.pdf [PDF, 4,67 MB],

t.turna-upno-v01-sirsie50000-a3.pdf [PDF, 15,56 MB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.02-03-kun-predzmenou-pozmene.pdf [PDF, 462,96 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.02-03-kun-zmena.pdf [PDF, 391,57 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.04-05-06-kun-predzmenou-pozmene.pdf [PDF, 423,98 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.04-05-06-kun-zmena.pdf [PDF, 248,9 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.08-09-kun-predzmenou-pozmene.pdf [PDF, 487,28 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.08-09-kun-zmena.pdf [PDF, 223,05 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.10-kun-predzmenou-pozmene.pdf [PDF, 666,56 kB],

t.turna-upno-zad1-v02-kun-1.10-kun-zmena.pdf [PDF, 279,3 kB],

t.turna-upno-zad1-v06-ppf-stav.pdf [PDF, 564,11 kB],

t.turna-upno-zad1-v06-ppf-zaber.pdf [PDF, 81,52 kB],

t.turna-upno-zad1-vz-schema-zavaznych-casti-pred-zmenou.pdf [PDF, 681,4 kB],

t.turna-upno-zad1-vz-schema-zavaznych-casti-zmena.pdf [PDF, 382,26 kB]