Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo


Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Janka POLÁČKOVÁ zástupca starostu
Ján ORAVEC
Ing. Jozef SANTA
Ing. Viliam MARTINKA
Mgr. Gabriela SANTOVÁ
Ing. Martin LIPTÁK
Ivan JAŠO
Ing. Mgr. Martin CHORVÁT
Dušan CHUDADA

Poslanecké obvody:

Poslanecký obvod č.1 - Ing. Vilam Martinka

 • od č. d. 32 - po č.d. 57 ul. Školská
 • 672 - 701 ul. Samuela Timona
 • 2010 - ul. Samuela Timona
 • 641 - 671 ul. Cintorínska
 • 2002 - ul. Cintorínska
 • 58 - 85 ul. Mládežnícka
 • 91 - 122 ul. Kosmatinska

 Poslanecký obvod č. 2 - Mgr. Gabriela Santová

 • od č.d. – 605 - po č.d. 640 ul. Železničná
 • 800 - 814 ul. Železničná
 • 1443 - 1444 ul. Železničná
 • 815 - 842 ul. Za Záhradou
 • 829 - ul. Za Záhradou
 • 2015 - ul. Za Záhradou
 • 1400 - 1424 ul. Hukova
 • 1425 - 1442 ul. Hornomajerská

 Poslanecký obvod č. 3 - Dušan Chudada

 • od č. d. 1 - po č.d. 31 ul. Bánovská
 • 89 - ul. Bánovská
 • 123 - 135 ul. Bánovská
 • 878 - 879 ul. Bánovská
 • 860 - ul. Bánovská
 • 1001 - 1030 ul. Horný Majer
 • 2499,2501- 2506 ul. Obchodná
 • 136 - 139 ul. Oslobodenia
 • 1031 - 1035 ul. Zajarčie
 • 1040 - ul. Zajarčie

 Poslanecký obvod č. 4 - Ján Oravec

 • od č.d. 709 - po č.d. 715 ul. 1. Mája
 • 230 - ul. 1. Mája
 • 731 - 782 ul. 1. Mája
 • 248 - 259 ul. Vysoká
 • 716 - 730 ul. Vysoká
 • 140 - 229 ul. Oslobodenia
 • 844 - 859 ul. Oslobodenia
 • 861 - 870 ul. Oslobodenia
 • 1160 - 1174 ul. Oslobodenia
 • 2120 - 2122 ul. Predevrátie

  Poslanecký obvod č. 5 - Mgr. Janka Poláčková

 • od č.d. 266 - po č.d. 286 ul. Javorie
 • 273 - 279 ul. Javorie
 • 294 - 311 ul. Inovecká
 • 314 - ul. Inovecká
 • 880 - 883 ul. Inovecká
 • 260 - 265 ul. Potôčky
 • 287 - 293 ul. Potôčky
 • 313 - 332 ul. Potôčky
 • 2045 -      ul. Javorie
 • 1100 - 1126 ul. Vysoká

 Poslanecký obvod č. 6 - Ivan Jašo

 • od č.d. 380 - po č.d. 387 ul. Beckovská
 • 348 - 351 ul. Beckovská
 • 399 - 404 ul. Beckovská
 • 238 - 247 ul. Beckovská
 • 388 - 398 ul. Pažit
 • 333 - 338 ul. Družstevná
 • 2500 - ul. Družstevná
 • 1300 - 1317 ul. Družstevná
 • 353 - 379 ul. 9.líp
 • 365 - 368 ul. 9 líp
 • 2006 - ul. 9 líp
 • 2115 - 2118 ul. 9 líp
 • 2019 - ul. Beckovská
 • 1321 - 1350 ul. Pri potoku
 • 2499 ul. Družstevná
 • 2510 - 2511 ul. Družstevná

 Poslanecký obvod č. 7 - Ing. Mgr. Martin Chorvát

 • od č.d. 405 - po č.d. 425 ul. Za Oravcom
 • 426 - 456 ul. Za Oravcom
 • 568 - 569 ul. Za Oravcom
 • 881 - ul. Za Oravcom
 • 871 - 872 ul. Za Oravcom
 • 1350 - 1351 ul. Za Oravcom
 • 236 ul. Lúčna
 • 512 - 538 ul. Lúčna
 • 484 - 494 ul. Lúčna
 • 501 - 510 ul. Rozmarínová
 • 882 - ul. Rozmarínova
 • 467 - 483 ul. 9. Mája

 Poslanecký obvod č. 8 - Ing. Jozef Santa

 • od č.d. 457 - po č.d. 466 ul. Nivka
 • 539 - 546 ul. Nivka
 • 547 - 567 ul. Nivka
 • 875 - 877 ul. Nivka
 • 570 - 596 ul. Trenčianska
 • 2051 ul. Trenčianska
 • 702 - 708 ul. Trenčianska
 • 871 - 872 ul. Trenčianska
 • 542 - 546 ul. Podlužie
 • 884 - ul. Podlužie
 • 597 - 605 ul. Staničná
 • 622 - ul. Staničná
 • 3000 - 3056 ul. Podlužie

 Poslanecký obvod č. 9 - Ing. Martin Lipták

 • od č.d. 885 - po č.d. 981 Hámre
 • 2012 - Hámre
 • 4000 - 4057 Hámre - Zajarčie
 • 2087 - 2091 ul. Sedličianska