Preskočiť na obsah

Komisie


Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva.

- Komisia pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu:

Ing. Jozef Santa - predseda

Ing. Adriana Závodská – sekretár

Ing. Mgr. Martin Chorvát

Ivan Jašo

Ing. Juraj Kyselica

Ing. Jozef Ježík

 

- Komisia územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Ing. Martin Lipták - predseda

Ing. Ivana Zacharová – sekretár

Dušan Chudada

Ing. Viliam Martinka

Ing.Dušan Poruban

Pavol Sabo

 

- Komisia pre kultúru, šport, vzdelávania, sociálne veci a zdravotníctvo

Mgr. Janka Poláčková - predseda

Zuzana Paláková – sekretár

Ján Oravec

Mgr. Gabriela Santová

Miroslav Blaško

Miroslav Hála

Bc. Viera Husárová

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík,PhD.

 

- Komisia na dodržiavanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Jozef Santa - predseda

Ing. Mgr. Martin Chorvát

Ivan Jašo