Preskočiť na obsah

 • Starosta

  Starosta obce: Ing. Peter Mikula Dátum narodenia 1. 12. 1978 Národnosť slovenská, štátna príslušnosť SR Adresa Trenčianska Turná 179, 913 21, Slovenská republika Rodinný stav: ženatý Pracovné skúsenosti: od 27.12.2010 Obec Trenčianska Turná – starosta obce august 2007- december 2010…

 • Obecné zastupiteľstvo

  Poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Janka POLÁČKOVÁ zástupca starostuJán ORAVECIng. Jozef SANTAIng. Viliam MARTINKAMgr. Gabriela SANTOVÁIng. Martin LIPTÁKIvan JAŠOIng. Mgr. Martin CHORVÁTDušan CHUDADA

 • Hlavný kontrolór

  Hlavný kontrolór obce je Ing. Róbert Lacko Email: kontrolor@trencianskaturna.sk Tel: 032/6585205Fax: 032/6585222

 • Komisie

  Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva. - Komisia pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu: Ing. Jozef Santa - predseda Ing. Adriana Závodská – sekretár Ing. Mgr. Martin Chorvát Ivan Jašo Ing. Juraj Kyselica Ing. Jozef Ježík   - Komisi…

 • Úradné dokumenty

     Všeobecne záväzné nariadenia    Smernice    Územný plán    Uznesenia    Rozpočet Program rozvoja obce Trenčianska Turná   - PHSR 2015 Komunitný plán sociálnych služieb obce Trenčianska Turná 2015 - 2020…

 • História samosprávy

  Na tomto mieste postupne zverejníme predsedov, starostov, poslancov našej obce podľa jednotlivých funkčných období. 1993 -