Preskočiť na obsah

TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM


 Rozvíjame vzťah k ľudovému remeslu a tradíciám 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci so ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej realizuje v našej obci projekt TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Hlavnými projektovými aktivitami je cyklus remeselných tvorivých dielničiek pre deti. Každá z nich je zameraná na konkrétne remeslo. Na tematicky ladených stretnutiach si deti vyrábajú svoj vlastný výrobok pod vedením skúsených lektorov, ľudovo-umeleckých tvorcov z oblasti košikárstva, paličkovanej čipky, slamienkarstva, hrnčiarstva a šúpoliarstva.


Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel. Pridanou hodnotou projektu je osvojenie si nových vedomostí, zručností a rôznych techník v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeje nielen k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí.


Cyklus tvorivých stretnutí, na ktorých deti plietli z prútia, paličkovali z nití, tvorili z hliny, slamy či šúpolia sa pomaly blíži do finále. Záverečnú výstavu detských prác zhotovených na tvorivých dielničkách si môžete pozrieť v základnej škole od 1. do 20. decembra 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. 12. 2017 o 10.30 hod. V kultúrnom programe vystúpi DFS Štvorlístok s tematickým predstavením venovaným ľudovému remeslu.

 

tvorive-dotyky-2017.pdf [PDF, 1,22 MB]