Preskočiť na obsah

Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu


 

 

 

Názov projektu : Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná

NFP: 399 429,68 EUR

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Trenčianska Turná.