Preskočiť na obsah

Regenerácia centrálnej zóny


 

Názov projektu:        Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná
Operačný program:   Regionálny operačný program
Realizácia projektu:   2009/2011
Celkové oprávnené výdavky projektu:   928 062,03 €

V auguste 2017 bol 5. Následnou monitorovacou správou ukončený projekt "Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná". Na realizáciu projektu boli poskytnutý príspevok z Európskej únie štátneho rozpočtu SR. Obec prispela finančnou spoluúčasťou 5%. Vďaka tomuto príspevku sa vybudovala pešia zóna okolo kultúrneho domu, detské ihrisko, parkoviská, chodníky, verejné osvetlenie, autobusová zástavka, verejná zeleň, priestory okolo pamätníka obetiam 2. svetovej vojny a zrekonštruovali sa ulice Školská a časť Mládežnickej.

 

 

 

Pred realizáciou:

Po realizácii: