Preskočiť na obsah

Podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná


 

Obec Trenčianska Turná realizuje projekt:
Podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Obdobie realizácie projektu: 12/2021 – 11/2023
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný
Suma NFP: 16 320,00 EUR

 publicita-projektu-plagat-.pdf [PDF, 128,5 kB]