Preskočiť na obsah

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti objektu


Názov projektu : Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti objektu
Kód projektu v ITMS2014+ : 310041A396
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu:

začiatok: 09/2017   koniec: 04/2018

maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 753 853,85 EUR

Výška NFP: 685 742,91 EUR

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zateplenie strešného a obvodového plášťa OÚ a KD, výmena otvorových výplní a rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania a rozvodov ústredného kúrenia a modernizácia kotolne a vzduchotechniky a montáž fotovolotaiky

          

 

V oprávnených výdavkoch sú zahrnuté:

- stavebné práce: Novosedlík spol. s r.o. zverejnená zmluva 24.8.2017

- stavebný dozor: SIENA, s.r.o. zverejnená zmluva 13.7.2017

- externý manažment: Cassis consult, s.r.o. zverejnená zmluva 13.7.2017

- publicita: QEX a.s. zverejnená zmluva 20.06.2018 

- energetický certifikát: Murano s.r.o. zverejnená zmluva 28.8.2017