Preskočiť na obsah

Základné údaje


Kód obce: 506567

IČO: 00 312 053

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 3442

Rozloha: 1 750 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1 269

 Erb obce:                                       Vlajka obce:

erb obce Trencianska Turna                                    vlajka obce Trencianska Turna

Dnešná Trenčianska Turná vznikla spojením Trenčianskej Turnej a Hámrov v roku 1976. V súčasnosti má 3114 obyvateľov. Od roku 1990 zaznamenala pozitívny takmer 18 % nárast obyvateľstva. Priemerným vekom patrí medzi mladšie sídla na Slovensku. Tento trend podporuje rozsiahla výstavba rodinných aj bytových domov a tiež občianskej vybavenosti.
Kultúru v obci šíri folklórna skupina „Večernica“ ktora udržuje vo vedomí nádherné, farbou hýriace kroje, ľudové piesne, tance a zvyky. Dorast sa oboznamuje s ľudovými tradíciami v detskom folklórnom súbore „Štvorlístok“. V obci aktívne pôsobia rôzne organizácie a združenia.
Pre telesný pohyb a športové vyžitie obyvateľov slúži futbalový štadión s tenisovými kurtami a multifunkčným ihriskom, športová hala s fitnescentrom a univerzálne ihrisko s umelou trávou. Futbalový oddiel zastrešuje mužstvá hráčov od mladších žiakov po seniorov účastníkov regionálnych súťaží.
Klub leteckých modelárov sa zúčastňuje majstrovstiev republiky. Jeho členovia sú v reprezentácii SR. Rovnako úspešne reprezentujú obec na majstrovstvách Slovenska žiaci ZŠ zo zápasníckeho klubu. Základná škola s materskou školou Samuela Timona je otvorenou školou nielen pre svojich žiakov, ale poskytuje svoje priestory a služby školskému klubu, Ľudovej škole umenia a záujemcom o internet.
V obci je vytvorené dobré zázemie pre podnikanie. Dôkazom toho je skutočnosť, že viac ako 40 firiem má sídlo na jej území. Najväčším zamestnávateľom je tunajšie poľnohospodárske družstvo, známe šľachtiteľským chovom hovädzieho dobytka a pestovaním chmeľu.
Trenčianska Turná žije tiež bohatým kultúrno-spoločenským životom. Mnohé podujatia navštevujú okrem obyvateľov obce tiež ľudia zo širokého okolia. Z tradičných podujatí sú to obecný bál, regionálna prehliadka ľudového spevu a tanca, medzinárodný detský folklórny festival „Stretnutie priateľov“, preteky furmanských koní, výstava exotického vtáctva a ďalšie.