Preskočiť na obsah

Klub dôchodcov Trenčianska Turná


Klub dôchodcov v Trenčianskej Turnej bol založený v roku 2004 na podnet starostu
Ing.Františka Ježíka a Mgr. Jaroslava Prekopa. Ďalšími zakladateľmi boli František Chorvát,
Ľudmila Klenová,František Prekop neb. Ferdinand Michalík, Jozef Halgoš a ďalší.

Ustanovujúca schôdza bola dňa 24.03.2004. Podľa prezenčnej listiny bol stav členov v počte 98
Prvou predsedníčkou Klubu dôchodcov bola Ľubica Bolečková, 2 roky Janka Vojtasová,
teraz Klub dôchodcov vedie Hedviga Papierniková.

Ku dňu výročnej schôdzi v roku 2013 stav členov je 187.

Naši dôchodcovia sú znami svojou aktívnou činnosťou, ktorá je rôznorodá a bohatá na
veľké množstvo akcií / návšteva termálnych kúpalísk, divadiel a ostatnou spoločenskou
činnosťou. Veľmi dobrá spolupráca je so Základnou a materskou školou Samuela Timona,
a ostatnými spoločenskými organizáciami.

Klub dôchodcov má založenú spevácku skupinu, ktorá má za sebou veľa vystúpení
a potešuje nás svojim spevom od kolísky až po hrob..Spevácka skupina bola založená našou
dlhoročnou členkou Ľudmilou Klenovou.

Už aktívne pracujeme deväť rokov. V budúcom roku si pripomenieme desiate výročie nášho
klubu

Na výročnej členskej schôdzi v roku 2013 bol zvolený výbor v tomto zložení:
Hedviga Papierniková
Jozef Podmanický
Marta Šuleková
Marta Betáková
Janka Vojtasová
Ing.Oľga Betáková
Mgr. Marta Zemanková
Mária Bulková
Terézia Pauerová
Ing.Peter Zajac
Marta Červeňanová