Preskočiť na obsah

Kamerový systém 2020


 

Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Trenčianska Turná

                          

V roku 2019 bola obci Trenčianska Turná prostredníctvom okresného úradu Trenčín poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR na prevenciu kriminality vo výške 7000€. Následne v roku 2020 bol realizovaný projekt. Vďaka tejto podpore a finančnej spoluúčasti obce sa podarilo rozšíriť monitorovacie miesta a zabezpečiť tak predchádzaniu kriminality v okolí materskej školy 4ks kamier. Taktiež monitorujem vstup do obce od cesty I/9 a areálu TJ Slovan Trenčianska Turná (2ks kamier).