Preskočiť na obsah

GIS1


 

„VÝMĚNOU INFORMACÍ K PROHLUBOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI“


Hlavným cieľom projektu je "prehĺbiť väzby príhraničných oblastí, intenzifikovať ich spoluprácu a vytvoriť informačný
a komunikačný priestor pre zdieľanie informácií medzi oboma partnermi. Hlavný projektový cieľ je plne v súlade s prioritnou
osou č. II Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia
a životného prostredia a prispieva k napĺňaniu cieľa osi - Zvýšenie využívania informačných technológií.
Hlavným partnerom projektu je Město Bojkovice. Celkové náklady projektu sú 184 733 EUR
Hlavným cezhraničným partnerom projektu je Obec Trenčianska Turná.

Hlavný mapový portál      

Nahlasovanie porúch