Preskočiť na obsah

Farské oznamy


            Rímskokatolícka cirkev  Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

Farské oznamy od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021

3. nedeľa v období „cez rok“

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Na úmysel

 

UTOROK

 

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ota

 

STREDA

 

Féria

† kňaz Ondrej

 

ŠTVRTOK

 

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

† kňaz Peter

 

PIATOK

 

Féria

† Barbora a Štefánia

 

SOBOTA

 

Panny Márie v sobotu

† Antónia

 

NEDEĽA

 

10:30

 

4. nedeľa v období „cez rok“

Internetový prenos sv. omše Trenčín – Juh

† Ondrej Fabo

Za farnosť

Upozornenie: Na základe odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu, vás prosíme, aby ste rešpektovali nariadenie vlády SR a nezúčastňovali sa verejných podujatí. Pastoračná činnosť kňaza je v súčasnosti zúžená iba na súkromnú pastoráciu, čo znamená napr.  

  súkromný pohreb: účastníci – kňaz, kostolník, pohrebná služba a najbližšia rodina.

  pohreb z karantény: účastníci – kňaz alebo obcou poverená osoba a pohrebná služba.

Preto všetkých vyzývam, aby rešpektovali súkromie druhých ľudí a tým sa bude predchádzať nebezpečenstvu šírenia koronavírusu a ďalším problémom.

 

  1. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  2. Z krstu Timoteja Scheera venovali 100,- € a pohrebu Jána Šuleka venovali 100,-€ taktiež na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

  1. eRkooznamy:

-        Oznam pre malé stretko: Prvé online stretko pre deti 1.-4.ročníka sa uskutoční 30.1.2021 od 15:00-17:00 cez gmail. Potrebné informácie k pripojeniu pošleme rodičom na ich maily.

-        Pozývame všetky deti na stretko Ohnivé Fénixy, 5.-6. ročník, bude v sobotu 30.1.2021 14:50 sa stretneme online na zoome. (V prípade záujmu kontaktujte Sašku Mikušovú na tel. č. 0950638372)

VEĽKÝ TÁBOR 6.-9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ 4.7.-10.7. 2021 DCM Archa Bojničky Kontakt: Michal Hrušovský - 0902384170

MALÝ TÁBOR 1.-5. ročník ZŠ 8.8.-14.8. 2021 DCM Archa Bojničky

 Kontakt: Kristína Mikolášková - 0940399106

(* termíny táborov sú vyvesené na nástenke kostola formou plagátov)

 

Kolednícke oznamy:

Napriek tomu, že nebudeme môcť tento rok koledovať tak ako inokedy, potreba finančnej pomoci pre núdznych v Afrike je práve v týchto neľahkých časoch ešte aktuálnejšia. Kto by chcel podporiť nejakými peniažkami toto dielo, môže tak urobiť nasledovnými spôsobmi: -Naskenovaním QR kódu z plagátu Dobrej Noviny

- Zaslaním peňazí na účet, ktorý nájdete v materiáloch Dobrej Noviny

- Cez stránku www.Dobranovina.sk (kde nájdete všetky potrebné info)

- Vhodením peňazí do pokladničky, ktorá je pod chorusom v kostole (v prípade dovolenia bohoslužieb)

-Osobne Patrícii Sabovej, najneskôr do 31.1. 2021 (Trenčianska Turná 240, tel. číslo 0910517331)

 

Za každé euro ĎAKUJEME!                                     Koledníci z Trenčianskej Turnej

 

 

                                     Láska nikdy nezanikne.

                                                                            Sv. Pavol