Preskočiť na obsah

Farské oznamy


            Rímskokatolícka cirkev  Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

 

Farské oznamy od 18. 10. 2020 do 25. 10. 2020

29. nedeľa v období „cez rok“

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

 

Féria

† František Chorvát (2. výročie)

 

UTOROK

 

Féria

† Florián, Katarína a ich deti Štefan a Mária

 

STREDA

 

Féria

Poďakovanie za 85 rokov života

a prosba o zdravie a Božiu pomoc

 

ŠTVRTOK

 

Sv. Jána Pavla II., pápeža

Poďakovanie za 75 rokov života a prosba

o zdravie a Božiu pomoc

 

PIATOK

 

Féria

† Jozef a Agnesa Husároví

 

SOBOTA

 

Panny Márie v sobotu

Za dobrodincov

 

NEDEĽA

 

10:00

od11:00    do11:45

 

30. nedeľa v období „cez rok“

Internetoví prenos sv. omše Trenčín – Juh

Individuálne rozdávanie sv. prijímania v našom kostole – prosím dodržujte pokyny asistencie

Za farnosť

† Pavol Husár (1. výročie)

Upozornenie: Na základe odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu, vás prosíme, aby ste rešpektovali nariadenie vlády SR a nezúčastňovali sa verejných podujatí. Pastoračná činnosť kňaza je v súčasnosti zúžená iba na súkromnú pastoráciu, čo znamená napr.  

  súkromný pohreb: účastníci – kňaz, kostolník, pohrebná služba a najbližšia rodina.

  pohreb z karantény: účastníci – kňaz alebo obcou poverená osoba a pohrebná služba.

Preto všetkých vyzývam, aby rešpektovali súkromie druhých ľudí a tým sa bude predchádzať nebezpečenstvu šírenia koronavírusu a ďalším problémom.

  1. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  2. Bohuznámy darca venoval 50,- € na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.
  3. O dezinfekciu kostola by som poprosil rodinné domy od čísla 451 do 500.
  4. Z dezinfekcie kostola venovali 50,- € na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.
  5. Oznamujem členom SSV, že podielové knihy za tento rok si môžu vyzdvihnúť u Ing. Drobného, č.d. 707.
  6. Sviatosť manželstva chcú prijať (31. 10. 2020): Ján Béreš, syn Jozefa a Anny rod. Ondrušková, bytom Trenčianska Turná 83, a Mgr. Anna Kuchtová, dcéra Martina a +Anny rod. Sebešová, bytom Spišská Belá 46.

  

Svet bez lásky je svet bez ceny.

 

                                                                    Bertrand Russel