Preskočiť na obsah

Farské oznamy


 Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

 

Farské oznamy od 2. 8. 2020 do 9. 8. 2020

18. nedeľa v období „cez rok“

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

18:30

Féria

† Dušan

 

UTOROK

18:30

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

† Mária a Ján Beták

 

STREDA

7:00

Féria

† Vladimír

 

ŠTVRTOK

18:30

Premenenie Pána

† Alojz a Mária Hlásna (1. výročie)

 

PIATOK

18:00

Prvý piatok v mesiaci

† Martina Panáková (1. výročie)

 

SOBOTA

7:30

Sv. Dominika, kňaza

† Vladimír

 

NEDEĽA

 

7:30

10:30

19. nedeľa v období „cez rok“

† Anna Ježíková, Štefan a syn Štefan

Za farnosť

Upozornenie: Na základe odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu sa od stredy 10. 6. 2020 začali slúžiť verejné sv. omše za dodržiavania prísnych hygienických noriem. Je možné sedieť už normálne.

    Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom v kostole bude nasledovne:

PO - ST: 1/2 hod. pred sv. omšou

ŠT: 1 hod. pred sv. omšou

PI:  2 hod. pred sv. omšou.

PI: od 1600 hod. – adorácia Sviatosti oltárnej so záverečným požehnaním

  1. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  2. Dnes je možné získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Predpísaným skutkom na ich získanie je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, a zároveň musia byť splnené tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
  3. Z pohrebu Márie Sabovej venovali 150,‑ € a z krstu Matúša Holubeka venovali 50,‑ € taktiež na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.
  4. O dezinfekciu kostola by som poprosil rodinné domy od čísla 1 do 50.
  5. Z dezinfekcie kostola venovali 30,- € na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.
  6. eRko oznamy

- eRko Trenčianska Turná pozýva deti 6.-9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ na eRkotábor, ktorý sa uskutoční na fare v Podolí, 9.-15.8. 2020. Prihlasovať sa môžete cez fb stránku, cez erko mail (erko.turna@gmail.com) alebo cez prihlášky na ľavom bočnom oltári v kostole. (Prihlášky odovzdávajte animátorom.) Ak máte nejaké otázky, kontaktujte Michala Hrušovského (0902384170, michal.hrusovsky10@gmail.com).

- Informácie pre rodičov detí, ktoré sa chystajú na augustový tábor:

V deň príchodu na tábor je potrebné priniesť potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré treba potvrdiť u lekárky vášho dieťaťa. Nájdete ich na ľavom bočnom oltári alebo nám napíšte na facebookovú stránku eRka: Trenčianska Turná eRko a my vám ich pošleme.

V pondelok 3.8. budeme spievať na sv. omši o 18.30. Deti, ktoré chcú niesť obetné dary/čítať, nech prídu 15 min. pred sv. omšou do sakristie. Po sv. omši, o 19:15, bude Informačné stretnutie pre rodičov na augustový tábor tu v kostole. Rodičia nech si prinesú aj účastnícky príspevok. Účasť rodičov je nutná. Ak sa stretnutia nemôžete zúčastniť, dajte nám vedieť alebo pošlite za seba zástupcu.

 

 

                                    Láska je ako sám život:

                            nie je to pohodlný a pokojný stav,

                        ale veľké a nádherné dobrodružstvo.

 

                                                                                              André Fayol