Preskočiť na obsah

Farské oznamy


 Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

 

Farské oznamy od 5. 4. 2020 do 12. 4. 2020

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

 

Veľký týždeň

† Augustín a rodičia z oboch strán

 

UTOROK

 

Veľký týždeň

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Alexandru

 

STREDA

 

Veľký týždeň

Za zdravie a Božiu pomoc pre členov „ruže“ Emílie Behulovej

 

ŠTVRTOK

 

Zelený štvrtok Pánovej večere

Na úmysel

 

PIATOK

 

Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána

obrady

Dnes je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

(dnes sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia)

 

SOBOTA

 

Biela sobota

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – obrady - Na úmysel

 

NEDEĽA

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

za farnosť

† Magdaléna a Pavol Vylamoví

 Boží hrob tento rok nebude prístupný pre verejnosť Vzhľadom na rozsiahle preventívne opatrenia súvisiace s ochranou verejného zdravia pred infekčnými nákazami, najmä pred koronavírusom.

Upozornenie: Na základe odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu, vás prosíme, aby ste rešpektovali nariadenie vlády SR a nezúčastňovali sa verejných podujatí. Pastoračná činnosť kňaza je v súčasnosti zúžená iba na súkromnú pastoráciu, čo znamená napr.  

  súkromný pohreb: účastníci – kňaz, kostolník, pohrebná služba a najbližšia rodina.

  pohreb z karantény: účastníci – kňaz alebo obcou poverená osoba a pohrebná služba.

Preto všetkých vyzývam, aby rešpektovali súkromie druhých ľudí a tým sa bude predchádzať nebezpečenstvu šírenia koronavírusu a ďalším problémom.

 

  1. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli tento týždeň v kostole a na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a  našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  2. Z pohrebu Jozefa Ježíka venovali 50,- € na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať.
  3. eRko oznamy:

Vzhľadom na rozsiahle preventívne opatrenia súvisiace s ochranou verejného zdravia pred infekčnými nákazami, najmä pred koronavírusom, a na základe nariadenia kompetentných, eRko Trenčianska Turná
pozastavuje od 10.3.2020 až do odvolania svoju činnosť.

Pozastavujeme všetky stretká, detské spevká, krížové cesty, detské sv. omše i všetky akcie.

O obnove našej činnosti a o ostatných dôležitých informáciách vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie a želáme všetko dobré, najmä veľa zdravia.

Animátori eRka Trenčianska Turná

Aj napriek pozastavenej činnosti sme tu stále s vami. Pripravili sme si pre vás všetkých, našich farníkov, aktivitu s názvom NARNIA VÝZVA.

Viac informácií o tejto výzve nájdete na Instagrame alebo facebooku Trenčianska Turná eRko.

 

 

 Svätosť nespočíva v tom, že veľa vieme, alebo že veľa rozjímame,    

       veľké tajomstvo svätosti spočíva v tom, že veľa milujeme.

 

Sv. Tomáš Akvinský