Preskočiť na obsah

Farské oznamy


  Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Martina - Trenčianska Turná

 

 

 

    

 Farské oznamy od 03. 10. 2022 do 09. 10. 2022

27. nedeľa v cezročnom období

Deň

Čas

Liturgická spomienka/úmysel sv. omše

 

PONDELOK

18:30

Féria

† Ján, Anna a Ľubica

 

UTOROK

18:30

Sv. Františka Assiského

† František Ježík a rodičia z oboch strán

 

STREDA

7:00

Féria

† Miloš, Kamila a Oľga

 

ŠTVRTOK

18:30

Féria

† Dušan a rodičia z oboch strán

 

PIATOK

7:00

18:00

Ružencovej Panny Márie – Prvý piatok

† Ján Husár a rodičia z oboch strán

 

SOBOTA

7:30

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Poďakovanie za 20 rokov manželstva

 

NEDEĽA

 

7:30

10:30

28. nedeľa v cezročnom období

† Jozef a Jozefína Betákoví

Za farnosť

  1. Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom bude nasledovne:

PO - ST: 1/2 hod. pred sv. omšou

ŠT: 1 hod. pred sv. omšou

PI:  2 hod. pred sv. omšou

PI: od 1600 hod. – adorácia Sviatosti oltárnej so záverečným požehnaním.

  1. Veľké Pán Boh zaplať patrí tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli tento týždeň v kostole alebo na fare. Osobitné Pán Boh zaplať patrí našim chlapom a mládeži za pomoc a našim maminám za starostlivosť o kostol a potraviny do kuchyne.
  2. Z dezinfekcie kostola venovali 130,- € na opravu veže. Úprimné Pán Boh zaplať.
  3. O dezinfekciu kostola by som poprosil rodinné domy od čísla 551 do 600.
  4. Z pohrebu Márie Ranincovej venovali 120,- €, Bohu známy darca venoval 50,- € a z krstu Alžbety Zahradníčkovej venovali 20,- € na opravu veže. Úprimné Pán Boh zaplať.
  5. Oznamujem členom SSV, že podielové knihy za tento rok si môžu vyzdvihnúť u Ing. Drobného, č.d. 707.
  6. V piatok po sv. omši sa v kostole uskutoční stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. /v sakristii – prihlášky/
  7. Úlohou z piatkovej rodinnej omše s deťmi je prečítať si s rodičmi kúsok z Biblie a napísať na papierik, o čom ste čítali. Podpísaný papierik treba vhodiť pred piatkovou svätou omšou do krabičky pod oltárom.
  8. V októbrové piatky sa budú pred rodinnou sv. omšou modlievať svätý ruženec rodiny s mladými a deťmi. Srdečne pozývame sa zapojiť do tejto modlitby. Tento piatok sa modlitba začína 17.15.
  9. eRkooznamy:

 Stretko (1.-9. ročník ZŠ) bude v sobotu 8.10. o 15:00 na fare. Už sa na vás po dlhej dobe tešíme. (Miška Repová 0948 286 123, Nelka Laborecká 0907 398 567)

 

 

 

                                        Milujem, teda som.

    V okamihu, keď prestanem milovať, prestanem existovať.

 

                                                                              Gilbert Cesbron

 

LEKTORI - OKTÓBER 2022

 

1.10.

Sobota

Pleva I.

2.10.

27. nedeľa v Cezročnom období

Fabová D., Santová G.

Daniš J., Danišová D.

3.10.

Pondelok

Porubanová M.

4.10.

Utorok

Sabová B.

5.10.

Streda

Betáková M.

6.10.

Štvrtok

Minaroviech J.

7.10.

Piatok

Jurík V.

8.10.

Sobota

Pleva I.

9.10.

28. nedeľa v Cezročnom období

Bulková M., Fabová D.

Venglík M., Venglíková M.

10.10.

Pondelok

Santová G.

11.10.

Utorok

Minaroviech J.

12.10.

Streda

Zacharová I.

13.10.

Štvrtok

Sabová B.

14.10.

Piatok

Venglík M.

15.10.

Sobota

Bitara P.

16.10.

29. nedeľa v Cezročnom období

Porubanová M., Bulková M.

Santová G., Betáková M.

17.10.

Pondelok

Fabová D.

18.10.

Utorok

Sabová B.

19.10.

Streda

Betáková M.

20.10.

Štvrtok

Minaroviech J.

21.10.

Piatok

Venglíková M.

22.10.

Sobota

Pleva I.

23.10.

30. nedeľa v Cezročnom období

Bulková M., Porubanová M.

Poláčková J., Mikolášková J.

24.10.

Pondelok

Santová G.

25.10.

Utorok

Minaroviech J.

26.10.

Streda

Zacharová I.

27.10.

Štvrtok

Mikolášková J.

28.10.

Piatok

Jurík V.

29.10.

Sobota

Bitara P.

30.10.

31. nedeľa v Cezročnom období

Fabová D., Porubanová M.

Mikolášková J., Zacharová I.

31.10.

Pondelok

Fabová D.