Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • zber plastov

  05.10.2022

  Dňa 12.10.2022 t.j. v stredu  sa uskutoční zber plastov spred rodinných domov. Zviazané vrecia vyložte pred rodinné domy v skorých ranných hodinách.   Na základe nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2016 nastali zmeny, na základe ktorých sa na obecnom úrade neb…

 • BURZA KNÍH

  29.09.2022

  Kniha – najlepší priateľ človeka Veď dobrá kniha je to najkrajšie, čo si môžeme darovať. Knižnica v Trenčianskej Turnej obnovuje svoj knižničný fond a preto ponúka vyradené knihy (niektoré môžu byť aj poznačené časom) na odpredaj za symbolické 1 €. Knihy sú k dispozícii počas otvárac&iacut…

 • Upozornenie

  29.09.2022

  Upozorňujeme občanov, aby si zamykali svoje nehnuteľnosti, garáže a záhradné domčeky a dávali si pozor, nakoľko v obci boli zaznamenané krádeže!

 • Posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"

  27.09.2022

  Starosta obce a obecné zastupiteľstvo Vás pozýva, na posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" dňa 07.10.2022 o 17:00 hod. v KD Trenčianska Turná.  

 • Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

  27.09.2022

  OZNAM o prerušení distribúcie elektriny V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom p&…

 • Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

  04.07.2022

  Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín žiadajú o dočasné obmedzenie užívana pitnej vody v obci Trenčianska Turná v nasledujúcom rozsahu: Zákaz polievana zárad a trávnikov, zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene, zákaz napúšťania bazénov, zákaz umývania áut, zákaz polievania …

 • Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. - špecializované sociálne poradenstvo

  10.03.2022

  Naše Centrum už možno poznáte. Od roku 2017 poskytujeme sociálnu službu VČASNEJ INTERVENCIE, ktorá je určená rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením do 7 rokov veku. Naše služby sme rozšírili, aby sme mohli pomáhať aj ostatným rodinám, ktoré majú člena so zdravotným znevýhodnením a p…

 • Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

  02.03.2022

  Obchodníci s ľuďmi môžu zneužiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny.  V reakcii na túto situáciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminalit…

 • Oznam - majitelia psov

  24.02.2022

  Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú povinní zbierať psie exkrementy. Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického…

 • Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

  12.01.2022

  Pomáhame chrániť deti v ohrozeníNásilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc …

 • Nájomné zmluvy na hrobové miesta

  24.09.2021

  Vážení občania,  podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto a následne zaplatením poplatku za nájom na 10 rokov. Na cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre sa na hrobové miesta,…

 • Deti na koľajniciach

  03.06.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený výskyt detí na koľajniciach aj v našej obci upozorňujeme, že mimoriadne nebezpečné zábavky detí a mládeže na železničných tratiach a v ich blízkosti sa pre tínedžerov môžu zdať ako výborná zábava, no znamená vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti želez…

 • Upozornenie - Cyklisti a nosenie prilby

  12.05.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na nehody, ktoré sa v uplynulých dňoch stali, Vás žiadame o dôslednú kontrolu nosenia prilby u vašich detí pri jazde na bicykli. Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke deti do 15 rokov sú povinné nosiť prilbu všade. Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s v&yac…

 • Bezplatná licencia na profesionálny program GstarCAD

  09.10.2020

     V rámci projektu "SOLIDARITA s mestami a obcami" Naša obec získala bezplatne licenciu na profesionálny program GstarCAD. Program je určený na technické kreslenie (https://www.gstarcad.sk/). Zamestnancom obecného úradu bude nápomocný pri rôznych návrhoch projektov, územnom pláne a pod.…

 • Oznamy prostredníctvom sms

  14.07.2020

  Nepočuli ste dôležité oznamy z miestneho rozhlasu? Chceme, aby sa ku Vám dostali dôležité informácie a preto Vám ponúkame možnosť dostávať dôležité oznamy formou sms správy od obecného úradu. V prípade záujmu vyplňte žiadosť a doručte ju na obecný úrad osobne, poštou alebo mailom na adresu s…

 • Predaj pozemkov - priemysel a podnikanie

  30.04.2020

  Obec Trenčianska Turná ponúka na predaj dva posledné voľné pozemky v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p. č. 1103/24 o výmere 5500 m2, p. č. 1103/26 o výmere 14775 m2,     v KÚ Trenčianska Turná, cena min. 50 €/m2 (obec nie je platca DPH). Pôda je vyňatá z pôdneho fondu. Všetky inž. …