Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Oznam detskej lekárky

  22.10.2021

  Dňa 22.10. 2021 MUDr. Jana Petrášová neordinuje, Zástup: MUDr. Chudý Ivan, Zlatovská 2210, Trenčín. Chorí pacienti - len do 11.30 hod. vhodné sa telefonicky objednať pre pracovnú vyťaženosť. tel. kontakt:032/6526089 Zdravotná sestra v ambulancii do 11, 30 hod.   Detská pohotovosť - Faku…

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  08.10.2021

  Pre jednoduchšiu orientáciu v nariadeniach platných pre jednotlivé okresy podľa COVID Automatu Vám odporúčame navštíviť stránku DIGITÁLNY COVID Automat. https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného…

 • Nájomné zmluvy na hrobové miesta

  24.09.2021

  Vážení občania,  podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto a následne zaplatením poplatku za nájom na 10 rokov. Na cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre sa na hrobové miesta,…

 • Výzva pre podnikateľov

  31.08.2021

  Výzva pre podnikateľov - IROP-CLLD-ACU4-511-001 (A1 - Podpora podnikania a inovácií)  Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie…

 • COVID automat - infografiky

  24.08.2021

  Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.  

 • Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

  16.08.2021

  Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021. povinnosti-kanal.pdf [PDF, 229,94 kB]

 • Mimoriadne núdzové opatrenia afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

  04.08.2021

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zasiela "Mimoriadne núdzové opatrenia" zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov vydané Ústredným riaditeľom Prof. MVDr. Jozefom Bírešom s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania. mimoriadn…

 • Knižnica

  23.06.2021

  Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej   Vážení občania, obecná knižnica je od 29. júna do 27. júla, vrátane, zatvorená. Od 3. augusta 2021 opäť otvorená.  Každý utorok od 15:00 hod. do 18:00 hod.   PRAVIDLÁ  NÁVŠTEVY Obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej Vstup do knižnice je možn&y…

 • Medveď v katastri obce Trenčianska Turná

  07.06.2021

  Upozorňujeme občanov, na výskyt medveďa v katastri obce Trenčianska Turná dňa 06.06.21, na Patlíkovej - lokalita  Vypálené. Prosíme, o zvýšenú opatrnosť a obozretnosť  najmä vo večerných hodinách!

 • Deti na koľajniciach

  03.06.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený výskyt detí na koľajniciach aj v našej obci upozorňujeme, že mimoriadne nebezpečné zábavky detí a mládeže na železničných tratiach a v ich blízkosti sa pre tínedžerov môžu zdať ako výborná zábava, no znamená vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti želez…

 • Upozornenie - Cyklisti a nosenie prilby

  12.05.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na nehody, ktoré sa v uplynulých dňoch stali, Vás žiadame o dôslednú kontrolu nosenia prilby u vašich detí pri jazde na bicykli. Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke deti do 15 rokov sú povinné nosiť prilbu všade. Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s v&yac…

 • MOM v Trenčíne - aktualizácia

  23.03.2021

  Aktuálne v Trenčíne funguje 13 mobilných odberných miest. MOM na Opatovskej ulici 753 – otvorené v pracovných dňoch v čase 10.45 – 14.45 a 15.15 – 19.15 h, cez víkend 8.00 – 11.45 a 12.15 – 16.30 h, posledný odber 15 min pred ukončením, objednaní majú prednosť MOM v Ústrednej vojensk…

 • SENIORI, POZOR

  11.03.2021

 • Dar obci

  27.01.2021

  Našu obec sa rozhodol popdoriť výrobca nožnicových stanov. Výrobca BRIMO - párty stanov nás v Máji 2021 nezištne podporí a daruje nám stan 3x3m.  

 • Čestné prehlásenie - biologicky rozložiteľný odpad

  29.10.2020

  V zmysle § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nesmie biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu. Na základe tohto zákona Vás žiadame vypísať tlačivo: Čestné prehlásen…