Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Vytvorenie geografického informačného systému

  03.07.2015

  Výsledkom cezhraničnej spolupráce obce Trenčianska Turná (SR) a mesta Bojkovice (ČR) je projekt s názvom Výmenou informácií k prehĺbeniu československej vzájomnosti. Jedným z jeho konkrétnych výstupov je aj vytvorenie geografického informačného systému. Prístup bude cez webové stránky oboch …

 • Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Svinná

  17.06.2015

  Navrhovaná zmena stavby sa týka telesa rýchlostnej cesty R2, súvisiaceho technického riešenia predmetnej stavby, ako aj zmeny technického riešenia vyvolaných investícii v jej trase. Oznamenie o zmene .... http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-trencianska-turna-svinna- …

 • Oznamy prostredníctvom sms

  16.03.2015

  Nepočuli ste dôležité oznamy z miestneho rozhlasu? Chceme, aby sa ku Vám dostali dôležité informácie a preto Vám ponúkame možnosť dostávať dôležité oznamy formou sms správy od obecného úradu. V prípade záujmu vyplňte žiadosť a doručte ju na obecný úrad osobne, poštou alebo mailom na adresu s…

 • Predaj a prenájom obecného majetku

  03.11.2014

  Informácie o prenájme a predaji obecného majetku.

 • Zberný dvor otvorený

  02.07.2014

  Od 1.7.2014 je otvorený zberný dvor pre verejnosť. Prevádzkové hodiny zberného dvora Pondelok: 14.30 hod. – 18.00 hod. Streda:     8.00 hod. – 11.30 hod. Piatok:     14.30 hod. – 18.00 hod. Sobota: každá posledná sobota v mesiaci  od 8.00 hod. – 11.30 hod. Prevádzkový poriadok zberného…

 • Mediácia

  30.12.2013

  Mediácia je alternatívny, mimosúdny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje tzv. tretia strana - mediátor, ktorý je nestranný a nezávislý. Viac informácií si môžete pozrieť tu...…