Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • SPP

  13.07.2016

  Spoločnosť SPP  - neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb spp-neopravnene-zasahy-do-meradla-a-falsovanie-plomb.pdf [PDF, 55,18 kB]

 • Predaj pozemkov - priemysel a podnikanie

  17.06.2016

  Obec Trenčianska Turná ponúka na predaj pozemky v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p. č. 1103/24 o výmere 5500 m2, p. č. 1103/26 o výmere 14775 m2,     v KÚ Trenčianska Turná, cena min. 50 €/m2(obec nie je platca DPH). Pôda je vyňatá s pôdneho fondu. Bližšie info: 0902 908 416  pr…

 • Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

  19.04.2016

  Okresný úrad v Trenčíne, pozemkový a lesný odbor vyzýva všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárke i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.     upozornenie-zaburi…

 • Zverolekár v našej obci

  21.07.2015

  Prevádzkové hodiny veterinárnej ambulancie v budove súp. č. 1 Pelikán (bývala kinosála): Pondelok: dopoludnia pohotovosť na telefóne a 15.00 hod. – 19.00 hod. Utorok: 09.00 hod. – 12.00 hod. a 15.00 hod. – 19.00 hod. Streda: 09.00 hod. – 12.00 hod. a 15.00 hod. – 19.00 hod. Štvrtok: 09.0…

 • Vytvorenie geografického informačného systému

  03.07.2015

  Výsledkom cezhraničnej spolupráce obce Trenčianska Turná (SR) a mesta Bojkovice (ČR) je projekt s názvom Výmenou informácií k prehĺbeniu československej vzájomnosti. Jedným z jeho konkrétnych výstupov je aj vytvorenie geografického informačného systému. Prístup bude cez webové stránky oboch …

 • Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Svinná

  17.06.2015

  Navrhovaná zmena stavby sa týka telesa rýchlostnej cesty R2, súvisiaceho technického riešenia predmetnej stavby, ako aj zmeny technického riešenia vyvolaných investícii v jej trase. Oznamenie o zmene .... http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-trencianska-turna-svinna- …

 • Oznamy prostredníctvom sms

  16.03.2015

  Nepočuli ste dôležité oznamy z miestneho rozhlasu? Chceme, aby sa ku Vám dostali dôležité informácie a preto Vám ponúkame možnosť dostávať dôležité oznamy formou sms správy od obecného úradu. V prípade záujmu vyplňte žiadosť a doručte ju na obecný úrad osobne, poštou alebo mailom na adresu s…

 • Predaj a prenájom obecného majetku

  03.11.2014

  Informácie o prenájme a predaji obecného majetku.

 • Zberný dvor otvorený

  02.07.2014

  Od 1.7.2014 je otvorený zberný dvor pre verejnosť. Prevádzkové hodiny zberného dvora Pondelok: 14.30 hod. – 18.00 hod. Streda:     8.00 hod. – 11.30 hod. Piatok:     14.30 hod. – 18.00 hod. Sobota: každá posledná sobota v mesiaci  od 8.00 hod. – 11.30 hod. Prevádzkový poriadok zberného…

 • Mediácia

  30.12.2013

  Mediácia je alternatívny, mimosúdny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje tzv. tretia strana - mediátor, ktorý je nestranný a nezávislý. Viac informácií si môžete pozrieť tu...…