Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Vtáčia chrípka - usmernenie

  21.02.2017

  Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území SR - usmernenie vtacia-chripka-usmernenie.pdf [PDF, 1 MB] vtacia-chripka-priloha.pdf [PDF, 316,99 kB]

 • Oznámenie o zmene "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota"

  04.01.2017

  Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). a) Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 8…

 • Pozemkové úpravy

  28.11.2016

  Oznámenie o zisťovaní záujmu účastníkov konania o pozemkové úpravy – verejná vyhláška  mapky   

 • Vicemajster sveta za rok 2016

  21.09.2016

  Ocenenie za vzornú reprezentáciu obce So začiatkom školského roku sa v našom KD konala aj malá slávnosť. Z rúk starostu obce Ing. Petra Mikulu prevzal Ďakovný list obce Trenčianska Turná junior Samuel Zachara, člen Letecko-modelárskeho klubu- 122 generála M R. Štefánika Trenč. Turná, ktor&y…

 • Turná má 1. vicemiss Folklór 2016

  13.09.2016

  Miss Folklór 2016 Talent, krása a láska k tradičnej ľudovej kultúre. To všetko sa spája so súťažou krásy Miss Folklór, ktorá už má za sebou nultý ročník. Jej oficiálny prvý ročník sa konal v sobotu 10. septembra 2016 vo Východnej. Nebola  to len klasická súťaž krásy a od našich známejších …

 • Turná má vicemajstra sveta!

  17.08.2016

  Nevšedný výkon predviedol mladý turniansky letecký modelár Samuel Zachara, keď v priebehu dvoch týždňov až neuveriteľne bodoval v najvyšších modelárskych súťažiach voľných vetroňov F1A.  Čítať viac....…

 • Máme dva rekordy

  27.07.2016

  V sobotu 23. júla 2016 voňali priestory pajty na Patlíkovej vanilkou, škoricou, makom, orechami, tvarohom, proste koláčmi všetkých chutí, aby o 15,00 hodine mohol komisár slovenských rekordov vyhlásiť nový slovenský rekord v dĺžke 149,40 metra. Pár zaujímavostí o rekorde:- Záviny prinieslo …

 • SPP

  13.07.2016

  Spoločnosť SPP  - neoprávnené zásahy do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb spp-neopravnene-zasahy-do-meradla-a-falsovanie-plomb.pdf [PDF, 55,18 kB]

 • Predaj pozemkov - priemysel a podnikanie

  17.06.2016

  Obec Trenčianska Turná ponúka na predaj pozemky v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p. č. 1103/24 o výmere 5500 m2, p. č. 1103/26 o výmere 14775 m2,     v KÚ Trenčianska Turná, cena min. 50 €/m2(obec nie je platca DPH). Pôda je vyňatá s pôdneho fondu. Bližšie info: 0902 908 416  pr…

 • Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

  19.04.2016

  Okresný úrad v Trenčíne, pozemkový a lesný odbor vyzýva všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárke i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.     upozornenie-zaburi…

 • VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2016

  06.03.2016

  Voľby do NRSR 2016 v Trenčianskej Turnej. Počet voličov zapísaných v zozname voličov    2572Počet voličov ktorý sa zúčastnili na hlasovaní  1853Počet platných odovzdaných hlasov spolu       1826Volebná účasť                                         72,05% SMER - sociálna demokracia         …

 • Zverolekár v našej obci

  21.07.2015

  Prevádzkové hodiny veterinárnej ambulancie v budove súp. č. 1 Pelikán (bývala kinosála): Pondelok: dopoludnia pohotovosť na telefóne a 15.00 hod. – 19.00 hod. Utorok: 09.00 hod. – 12.00 hod. a 15.00 hod. – 19.00 hod. Streda: 09.00 hod. – 12.00 hod. a 15.00 hod. – 19.00 hod. Štvrtok: 09.0…

 • Vytvorenie geografického informačného systému

  03.07.2015

  Výsledkom cezhraničnej spolupráce obce Trenčianska Turná (SR) a mesta Bojkovice (ČR) je projekt s názvom Výmenou informácií k prehĺbeniu československej vzájomnosti. Jedným z jeho konkrétnych výstupov je aj vytvorenie geografického informačného systému. Prístup bude cez webové stránky oboch …

 • Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Svinná

  17.06.2015

  Navrhovaná zmena stavby sa týka telesa rýchlostnej cesty R2, súvisiaceho technického riešenia predmetnej stavby, ako aj zmeny technického riešenia vyvolaných investícii v jej trase. Oznamenie o zmene .... http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-trencianska-turna-svinna- …

 • Oznamy prostredníctvom sms

  16.03.2015

  Nepočuli ste dôležité oznamy z miestneho rozhlasu? Chceme, aby sa ku Vám dostali dôležité informácie a preto Vám ponúkame možnosť dostávať dôležité oznamy formou sms správy od obecného úradu. V prípade záujmu vyplňte žiadosť a doručte ju na obecný úrad osobne, poštou alebo mailom na adresu s…