Preskočiť na obsah

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru


06.09.2017

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Trenčín a Ilava

od 05 09. 2017 08.00 hod.  

Od uvedeného dátumu nie je  potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.