Preskočiť na obsah

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru


04.07.2017

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Trenčín a Ilava

od 04. 07. 2017 08.00 hod.  – do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Úplné znenie vyhlasenia tu: nebezpecenstvo-zvysenia-poziarov.pdf [PDF, 53,64 kB]