Preskočiť na obsah

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná hľadá ....

16.11.2021

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá dvoch zamestnancov  na pozíciu: učiteľka materskej školy

Predpokladaný nástup do zamestnania

  1.  Učiteľka MŠ - 10. 1. 2022, výberové konanie končí 10. 12. 2021
  2. Učiteľka MŠ  -  3. 3. 2022,  výberové konanie končí 10. 12. 2021

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na bea.sabova@gmail.com.            

Kontakt: 0903844737

Vzdelanie učiteľky MŠ

Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor - predškolská pedagogika
Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Plat pedagogického zamestnanca (PZ) - učiteľ v MŠ (úplné stredné odborné vzdelanie - ÚSV, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - VŠ1, alebo 2. stupňa - VŠ2)
Začínajúci PZ(ÚSV) - 738,5 €
Samostatný PZ(ÚSV) - 817,50 €
Začínajúci PZ(VŠ1) - 817,50 €
Samostatný PZ(VŠ1) - 915 €
Začínajúci PZ(VŠ2) - 915 €
Samostatný PZ(VŠ2) - 998,5 €
Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Učiteľka MŠ v profesijnom rozvoji má možnosť vykonať atestácie.

inzerat-ucitelka-ms-2021.pdf [PDF, 84,3 kB]

 

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá dvoch pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady  na pozíciu:

Pedagogický asistent v základnej škole.

Nástup do zamestnania 1. 12. 2021. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov(tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na bea.sabova@gmail.com (do 26. 11. 2021).          

Kontakt: 0903844737

Plat pedagogického zamestnanca(PZ) podľa tabuľky platových taríf PZ a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Pedagogický asistent:

začínajúci PZ(ÚSV): 738,50 €
samostatný PZ (ÚSV): 817,50 €

začínajúci PZ(VŠ1, VŠ2): 817,50 €

samostatný PZ(VŠ1, VŠ2): 915 €

Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Pedagogický asistent v profesijnom rozvoji nemá možnosť vykonať atestácie.

inzerat-pedagogicky-asistent-2021.pdf [PDF, 89,91 kB]