Preskočiť na obsah

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná hľadá ....

17.02.2021

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu:


1. Školský špeciálny pedagóg v materskej škole (zamestnanie v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)


Predpokladaný nástup do zamestnania 15. 3. 2021.

Žiadosť, životopis EÚ a súhlas so spracovaním osobných údajov(tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na skola@zstrencturna.sk (do 26. 2. 2021).
Kontakt: 0903844737
Plat pedagogického zamestnanca(PZ) podľa tabuľky platových taríf PZ a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020

Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Školský špeciálny pedagóg (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa)
začínajúci PZ: 975,50 €
samostatný PZ (1 rok praxe): 1 067,50 €
PZ s 1. atestáciou (min. 5 rokov praxe): 1 208 €
PZ s 2. atestáciou (min. 10 rokov praxe): 1 376,50 €